31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
1صدیقه اسمعیل زاده بهابادیپاسخ هاي فيزيولوژيك سلول هاي جداكشت كتان سفيد به اليسيتورهاي قارچيSedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi2013-15-01انگليسي
2غلامعلی خمرAn Investigation of Geographical Spread of Iranian Cities Based on Altitudegholamali khammar,,بهنام محمودي,فرزاد منصور جمشيد2014-2-01304310انگليسي
3احسان رخشانی زابلA contribution to the knowledge of Charipinae (Hymenoptera: Cynipoidea: Figitidae) associated ith aphids (Hemiptera: Aphididae) from Iran, including new recordsEhsan Rakhshani2013-013044انگليسي
4محمود سلوکیCALLUS INDUCTION AND PLANT REGENERATION IN FERULA ASSAFOETIDA L. (ASAFETIDA), AN ENDANGERED MEDICINAL PLANT2010-01انگليسي
5محمد گلویتاپير زمان كاربرد پتاسيم بر عملكرد و محتواي پروتئين دانه ارزن دم روباهي در رژيم هاي متفاوت آبياريمحمد گلوی2011-013544فارسي
6حمید محمدیپيش بيني صادرات غير نفتي ايرانحمید محمدی01153169فارسي
7محمودرضا میرلطفیAnalyzing socio-economic effects of the border wall on the Sistans rural areasمحمودرضا میرلطفی,میثم بندانی2015-16-0195116فارسي
8جواد آبخوEvidence of Alternaria alternata Causing Leaf Spot of Aloe vera in Iran,2014-8-01516518انگليسي
9صدیقه اسمعیل زاده بهابادیافزايش توليد تري گونلين تحت تاثير ساليسيليك اسيد در كشت سلولي شنبليلهصدیقه اسمعیل زاده بهابادی01فارسي
10احسان رخشانی زابلComparison of life table parameters of Russian wheat aphid, Diuraphis noxia,and its parasitoid, Diaeretiella rapae under constant temperaturesEhsan Rakhshani2013-01110انگليسي
11محمود سلوکیGenetic diversity of Iranian Aegilops tauschii Coss. using microsatellite molecular markers and morphological traits2009-01انگليسي
12محمد گلویتاثير محلول پاشي عناصر ريزمغذي بر عملكرد دانه و ويژگي هاي كيفي سياه دانه (Nigella sativa) در رژيم هاي مختلف آبياريمحمد گلوی2011-017989فارسي
13حمید محمدیmeasuring production factors productivity in fars province sugar beet farmsحمید محمدی,وحید دهباشی 2013-16-01199207فارسي
14محمودرضا میرلطفیتحليل رابط? سكونت¬گزيني افاغنه بر توسع? اقتصادي – اجتماعي روستاهاي مرزي سيستانمحمودرضا میرلطفی2014-13-01303333فارسي
15جواد آبخواتجواد آبخو2014-11-01122252فارسي
16صدیقه اسمعیل زاده بهابادیاثر تنش شوري بر برخي خصوصيات مورفولوژيكي و بيوشيميايي در گياه گشنيزصدیقه اسمعیل زاده بهابادی01فارسي
17غلامعلی خمرAnalysis the Quality of Urban Life between Zahedan citizens Using Morris Model, Irangholamali khammar2014-2-01272288انگليسي
18احسان رخشانی زابلTRITROPHIC ASSOCIATIONS AND TAXONOMIC NOTES ON LYSIPHLEBUS FABARUM (MARSHALL) (HYMENOPTERA: BRACONIDAE: APHIDIINAE),A KEYSTONE APHID PARASITOID IN IRANEhsan Rakhshani2013-01667680انگليسي
19محمود سلوکیExpression of human granulocyte-colony stimulating factor (hG-CSF) gene in tobacco(Nicotiana tabacum)2012-01انگليسي
20داود سیفی قره یتاقPrinciples and Rules of Alimony of Cloned Child. Iran J Med Law.داود سیفی قره یتاق2016-14-01123148فارسي