31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵٬۲۵۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
1محمدرضا حاجی نژادنقش گیرندههای محیطی گلیسین در اخذ غذای وابسته به گیرندههای کانابینوئیدیمحمدرضا حاجی نژاد,عباس جمشیدیان قلعه شاهی,محمد ابراهیم اکبری2017-5-01110فارسي
2رضا خنجری دولت آبادیساختار شناسی و مینرالوژی سفال سلادن به‌دست‌آمده از بندر تاریخی حریره در جزیره کیش؛ رد پایی بر تجارت دریایی از چین تا خلیج‌فارسرضا خنجری دولت آبادی,سید محمد امین امامی,سوگند نقوی2019-6-01مطالعات باستان شناسی117فارسي2251-9297
3حسین سرحدی دادیانبررسی و مقایسه نقوش مهرهای مفرغی جنوب شرق ایران در راستای تبادالت فرهنگی و تجاری فرامنطقهای در هزاره سوم ق.محسین سرحدی دادیان,وحید پورزرقان,کتایون کیان پور2020-10-01جستارهای باستان‌شناسی ایران پیش از اسلامايران3550فارسي6046-2476
4غریب فاضل نیاIntegrated Planning and management pattern of Natural Lakes Tourism for Rural Development, the case of Parishan Lake, Iranغریب فاضل نیا2012-2-01فارسي
5احمد قرائیاثرات بیهوش کننده و تغییرات بیوشیمیایی اسانس نعناع در ماهی سفیدک سیستانعبدالعلی راهداری,علی خسروانی زاده,حسینعلی دهمرده,احمد قرائی,جواد میردار هریجانی2018-3-01دو فصلنامه علمی-پژوهشی تغذیه آبزیانايران3546فارسي2383-4412
6محمد گلویارزیابی قابلیت تولید پنبه (Gossypium spp.) در تناوب با کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L.)- لوبیا چشم بلبلی .(Vigna unguiculata L.)محمود رمرودی,جاسم امینی فر,محمد گلوی,غلام رضا محسن آبادي2016-9-01علوم زراعی ایرانايران120134فارسي1562-5540
7حمید محمدیبررسی عوامل موثر اقتصادی، اجتماعی و بودجه های عمرانی دولت بر مهاجرت روستائیان در ایرانکوروش سرورزاده,وحید دهباشی ,حمید محمدی2014-1-01رفاه اجتماعیايران291306فارسي1735-8191
8سعیده ملکی نجف آبادیارزیابی دقت زنجیرة مارکوف در پیش‌بینی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از سنجش از دور و سامانه‌های اطلاعات جغرافیاییسعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری,علیرضا سفیانیان,سیما فاخران2014-9-01سنجش از دور و GIS ایرانايران99111فارسي5966-2008
9حمید احمرکاربرد حلال های با آ بدوستی قابل تغییر برای اندازه گیری هیدروکرب نهای آروماتیک چندحلق های با روش میکرواستخراج مایع-مایع همگن جفت شده با سوانگاری گازی-طیف سنجی جرمیحمید احمر,مژگان صالحی,کبرا سادات هاشمی نسب2019-11-01پژوهش های کاربردی در شیمیايران3746فارسي1735-9937
10حلیمه پیریAssesment of Computational methods of estimation of potantial evapotranspiration using lysimeter (Case Study: Sistan Plain)حلیمه پیری2012-15-015062فارسي
11محمدرضا حاجی نژادمقایسه اثر نانو کامپوزیت Chitosan/ ZnO و نانو ذرات ZnO بر پراکسیداسیون لیپیدی در سرم موش صحرایی نرمحمدرضا حاجی نژاد,مهدی جهان تیغ,علیرضا سام زاده کرمانی,شهریار احمدپور,فروغ صوفی ضمیری2018-3-01دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیايران263275فارسي2008-8701
12هاشم خندان بارانیتاثیر سطوح مختلف اسید آمینه لایزین بر رشد، ترکیب بدن، راندمان غذایی ماهی سفیدک سیستانعبدالعلی راهداری,نرجس سنچولی,هاشم خندان بارانی2017-3-01زیست شناسی جانوری تجربیايران107116فارسي2322-2387
13عین اله روحی مقدمتأثير مديريت مرتع بر ميزان ترسيب كربن گون كوهي(Astragalus peristerus) در مراتع فشم استان تهرانعین اله روحی مقدم2015-13-01193199فارسي
14غریب فاضل نیامكان يابي بهينه فضاهاي ورزشي شهر زنجان با استفاده از مدل تحليل سلسله مراتبي (AHP) و سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS),غریب فاضل نیا2010-14-01120فارسي
15احمد قرائیتجمع عناصر فلزی )مس، روی، سرب و نیکل( در بافتهای عضله، کبد، کلیه و آبشش ماهی انجک(Schizocypris altidorsalis) در چاه نیمه های سیستانجواد میردار هریجانی,نرگس میرنیا,احمد قرائی,مهین ریگی2019-11-01مجله علمی شیلات ایرانايران157161فارسي2322-5998
16سعیده ملکی نجف آبادیمقایسه شاخص های مختلف گیاهی جهت تهیه نقشه درصد تاج پوشش گیاهی مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده های ماهواره (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته)سعیده ملکی نجف آبادی,وحید راهداری2011-3-01سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعیايران7981فارسي2228-6063
17جواد آبخواتجواد آبخو2014-11-01122252فارسي
18حلیمه پیریبراورد نياز ابي زيست محيطي تالاب هامونحلیمه پیری2011-16-015769فارسي
19هاشم خندان بارانیتأثیر نوکلئوتید در جیره بر رشد، ترکیب لاشه و برخی شاخص های استرس در ماهی سفیدک سیستان ( Schizothorax zarudnyi).عبدالعلی راهداری,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی2016-9-01تحقیقات دامپزشکیايران145152فارسي2008-2525
20عین اله روحی مقدمارزيابي پارامترهاي كيفي آب زيرزميني با استفاده از GIS و زمين آمار (مطالعه موردي: آبخوان دشت شهر بابك)عین اله روحی مقدم2014-5-01دانش آب و خاکايران183197فارسي2008-5133