31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۴٬۶۵۷ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
161محمود احمد پور برازجانیبررسی نسبت شکاف فناوری انرژی محصولات عمده زراعی شهرستان ساریمحمود احمد پور برازجانی,رضا اسفنجاری کناری,احمدعلی کیخا2018-5-01تحقیقات اقتصاد کشاورزیايران187206فارسي2008-6407
162محمود احمد پور برازجانیشناسایی مخاطرات اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستانمحمود احمد پور برازجانی,حمید محمدی,ولی الله سارانی2018-5-01تعاون و کشاورزیايران7597فارسي2008-5370
163محمود احمد پور برازجانیارزیابی تناسب اراضی برای کاشت نخل خرمای رقم کبکاب (Phoenix dactylifera L. cv Kabkob) در استان بوشهر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)محمود احمد پور برازجانی,حجت دیالمی,جواد گیوی,مهدی نادری خوراسگانی,روح ‏اله تقی‏ زاده مهرجردی2017-8-01مدیریت خاک و تولید پایدارايران167206فارسي2322-1267
164محمود احمد پور برازجانیApplying bayesian population assessment models to artisanal, multispecies fisheries in the Northern Mokran Sea, Iranmahmoud ahmadpour borazjani,,,Mohammad Rokouei,Abdoul Ahad Cissé2018-8-01Nature ConservationBulgaria6189انگليسي6947-1314
165محمود احمد پور برازجانیتعیین الگوی کشت بهینه با تاکید بر افزایش راندمان آبیاری در اراضی زیر سد ملاصدرا در استان فارسمحمود احمد پور برازجانی,سامان ضیائی2018-5-01مهندسی منابع آبايران2132فارسي2008-6377
166محمود احمد پور برازجانیبررسی تاثیر سیاست‏های قیمتی و سرمایه گذاری در فن آوری های آب اندوز بر کسری مخازن آب زیرزمینی و هزینه های اجتماعی در استان خراسان رضویمحمود احمد پور برازجانی,شجاعت زارع,حمید محمدی,محمود صبوحی,سید احمد محدث حسینی2019-1-01اقتصاد کشاورزیايران97133فارسي2008-5524
167محمود احمد پور برازجانیMathematical programming model (MMP) for optimization of regional cropping patterns decisions: A case studySaman Ziaee,,Alireza Nikouei,mahmoud ahmadpour borazjani2019-4-01Agricultural SystemsEnglish218232انگليسي0308-521X
168محمود احمد پور برازجانیشبیه‏ سازی تغییر پوشش کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه‏های چند عامله مبتنی بر برنامه‏ریزی ریاضی MP- MAS در شهرستان بابلسر)محمود احمد پور برازجانی,کمال عطائی سلوط,احمدعلی کیخا,سامان ضیائی,فرهاد حسینعلی2020-1-01تحقیقات اقتصاد کشاورزیايران269296فارسي2008-6407
169محمود احمد پور برازجانیشبیه‏ سازی زنجیره عرضه گوشت مرغ در مواجهه با بحران آنفولانزای پرندگان: مورد استان خراسان رضویمحمود احمد پور برازجانی,مصطفی جمشیدی فر,ماشااله سالارپور,محمود صبوحی,حسین مهرابی بشرآبادی2018-3-01اقتصاد و توسعه کشاورزیايران321331فارسي۲۰۰۸-۴۷۲۲
170محمود احمد پور برازجانیبررسی رابطۀ مصرف آب و تولید انرژی در ایران طی دورۀ 1357 تا 1395 با رویکرد مدل STARمحمود احمد پور برازجانی,ارسلان بی نیاز,سامان ضیائی,حمید محمدی2019-7-01اکو هیدرولوژیايران493503فارسي2423-6098
171محمود احمد پور برازجانیپرداخت جبرانی به صیادان برای حفاظت از تنوع زیستی تالاب فریدونکنارمحمود احمد پور برازجانی,صغری درویشی,احمدعلی کیخا,روی باروور2020-2-01مطالعات اقتصادی کاربردی ایرانايران221239فارسي2530-2322
172محمود احمد پور برازجانیاشتغال بخش کشاورزی از طریق رفع موانع عرضه‌ ی محصولات کشاورزی به بورس کالا (مورد مطالعه: استان خراسان رضوی)محمود احمد پور برازجانی,محمدامین امیربیک,ماشااله سالارپور,حمید کریمی2020-2-01راهبردهای کارآفرینی در کشاورزیايران5968فارسي2538-3426
173محمود احمد پور برازجانیاثر قیمت گذاری آب کشاورزی بر پایداری منابع آن (مطالعۀ موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)محمود احمد پور برازجانی,ارسلان بی نیاز,سامان ضیائی,حمید محمدی2020-4-01اکو هیدرولوژیايران195207فارسي2423-6098
174محمود احمد پور برازجانیتاثیر سیاست‌های مدیریت آب‌های زیرزمینی در شرایط تعادل بر سطح زیر کشت چغندر قند در استان خراسان رضویمحمود احمد پور برازجانی,شجاعت زارع,حمید محمدی,محمود صبوحی,سید احمد محدث حسینی2020-1-01چغندرقندايران87103فارسي1735-0670
175محمود احمد پور برازجانیبررسی رابطه بین تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی، توسعه مالی، درجه باز بودن اقتصاد و شهرنشینی با تخریب محیط زیست در ایرا نمحمود احمد پور برازجانی,محمدجواد مهدی زاده راینی,سامان ضیائی2020-5-01فصلنامه مطالعات علوم محیط زیستايران22202231فارسي2588-6851
176عبدالحمید احمدیParallel and inverse functions of Christ mask in Badr Shakir Al Sayyabs poetry,2014-11-01147172عربی
177سیدمحمد احمدیAntioxidant Properties of the Vam3 Derivative of Resveratrolseyed mohammad ahmadi,Tiziana Marino,Mario Prejanò,Nino Russo,Marirosa Toscano2018-9-01MoleculesSwiss112انگليسي1420-3049
178سیدمحمد احمدیارزیابی میزان کارایی لوتئولین بر پایداری روغن های زیتون و کانولا در درجه حرارت های مختلف بر اساس مکانیسم مهارکنندگیسیدمحمد احمدی,رضا فرهوش,علی شریف,میترا رضایی2019-4-01علوم و صنایع غذایی ایرانايران361372فارسي2008-8787
179سیدمحمد احمدیStructure-Antioxidant Activity Relationships of Luteolin and Catechinseyed mohammad ahmadi,reza farhoosh,ali sharif,mitra rezaie2020-1-01JournalofFoodScienceUSA298305انگليسي1750-3841
180علی اکبر احمدی چنارینمادهاي پايداري زنان در شعر فدوي طوقان,علی اکبر احمدی چناری2011-13-01123فارسي