31232080-(054)

لیست مقالات ژورنالی.

نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۵٬۲۵۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانتاریخ نشرناشرمحل نشرصفحه اولصفحه پایانیزبانIssn
 
261احمد اربابیneutrophil function response to acute and moderate exercise in sedentary males2014-4-01International Journal of Sport StudiesIRAN575583انگليسي2251-7502
262علی ارشدیتنوع و ساختار ژنتیکی جمعیت‌های سیاه ماهی خالدار Capoeta trutta (Heckel, 1843) در استان کردستان با استفاده از نشانگرهای بین ریز ماهواره ایابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,بهروز میرزایی,برزان بهرامی کمانگر,علی ارشدی2017-1-01شیلاتايران265273فارسي2008-5729
263علی ارشدیA Comparison between dietary effects of Cuminum cyminum essential oil and Cuminum cyminum essential oilAhmad Gharaei,,,ali arshadi2018-2-01Aquaculture NutritionEnglish14661473انگليسي1353-5773
264علی ارشدیارزیابی تاثیر مهار کننده باسیلوس لیکنی¬فورمیس بر آفلاتوکسین¬های G1 و G2در محیط کشت آزمایشگاهی و آرد ماهی کیلکاابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,مهرداد ولی پورمری,رضا صفری,علی ارشدی2011-8-01شیلاتايران177187فارسي2008-5729
265علی ارشدیتاثیر باکتریوسین Z روی زمان ماندگاری فیله کپور نقره ای هنگام نگهداری در یخچالابراهیم علی زاده دوغی کلائی ,محسن اصغری,رضا صفری,علی ارشدی2011-8-01علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران - انستیتو تحقیقات تغذیهايران3138فارسي1735-7756
266علی ارشدیبررسی برخی شاخص های زیست شناختی ماهی ‌سفیدک‌ سیستان (Schizothorax zarudnyi (Nikolskii, 1897 در چاه نیمه های استان سیستان و بلوچستانجواد میردار هریجانی,علی ارشدی2018-3-01نشریه پژوهشهای ماهی شناسی کاربردیايران118فارسي2324-6349
267علی ارشدیاثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر برخی شاخص‌های ایمنی و پروتئین کل پلاسمای مولد میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمیعلی ارشدی,وحید یاوری,امین اوجی فرد,سیدمحمد موسوی2017-2-01بوم شناسی آبزیانايران114127فارسي2322-2751
268علی ارشدیمطالعه اثر آنتی اکسیدانی پوشش کیتوزان با عصارة آبی میوه گیاه پنیرباد بر تغییرات شیمیایی و خصوصیات حسی ماهی کپور نقره ای نگهداری شده در یخچالعلی ارشدی,مریم صادقی,جواد میردار هریجانی,فاطمه حدادی2020-3-01شیلاتايران363374فارسي2008-5729
269علی ارشدیتاثیر مکمل بتائین جیره غذایی بر شاخصهای رشد، شاخص‌‌های خون شناسی و مقاومت بچه ماهیان شیزوتراکس (Schizothorax zarudnyi) در برابر تنش شوریجواد میردار هریجانی,مصطفی جوانمرد,احمد قرائی,علی ارشدی2020-7-01مجله علمی شیلات ایرانايران3342فارسي2322-5998
270علی ارشدیبررسی اثر ضد باکتریایی پوشش خوراکی کیتوزان همراه با عصاره آبی میوه گیاه پنیرباد (Withania coagulans) بر فیله ماهی کپور نقره‌ای طی نگهداری در یخچالعلی ارشدی,مریم صادقی,جواد میردار هریجانی,فاطمه حدادی2020-7-01مجله علمی شیلات ایرانايران201211فارسي2322-5998
271علی ارشدیEffect of dietary vitamin E on reproductive performance and vitellogenin gene expression in broodstock of Litopenaeus vannameiali arshadi,Ahmad Gharaei,2020-9-01Iranian Journal of Fisheries SciencesIRAN24752492انگليسي1562-2916
272علی ارشدیبررسی تأثیر عصاره های آبی و اتانولی پوست انار بر رشد باکتری اشریشیاکلی تلقیح شده درگوشت چرخ شده کپور معمولیعلی ارشدی,فرزانه تقوی اصل سوق,مجید علیپوراسگندانی,داریوش سعادتی2020-10-01شیلاتايران383394فارسي2008-5729
273علی ارشدیاثر سطوح مختلف نوکلئوتید جیره غذایی بر رشد و شاخص های بیوشیمیایی همولنف مولد ماده میگوی سفیدغربی (Litopenaeus vannamei) طی رسیدگی جنسی و قطع پایه چشمیعلی ارشدی,وحید یاوری,امین اوجی فرد,سیدمحمد موسوی2016-7-01مجله علوم و فنون دریاییايران115129فارسي2008-8965
274علی ارشدیDietary nucleotide mixture effects on reproductive and performance, ovary fatty acid profile and biochemical parameters of female Pacific shrimp Litopenaeus vannameiali arshadi,وحید یاوری,امین اوجی فرد,سیدمحمد موسوی,انریک جیزبرت,منصور طرفی موزون زاده2018-2-01Aquaculture NutritionEnglish515523انگليسي1353-5773
275علی ارشدیImmune Responses and Haematological Parameters Changes of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) under Effects of Dietary Administration of Sumac (Rhus coriaria L.)Ahmad Gharaei,,,Parisa Hasanein,ali arshadi2020-1-01Journal of Agricultural Science and TechnologyIRAN173186انگليسي1680-7073
276قاسم اسلامی نیاواکاوی ادله فقهی در زمینه محرومیت بستگان مادری از ارث دیهقاسم اسلامی نیا,2020-7-01پژوهش های فقهیايران193218فارسي2008-8388
277صدیقه اسمعیل زاده بهابادیPhysiological and antioxidant responses of coriander Coriandrum sativum L. to salinity,Sedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi2013-01International Journal of Agriculture and Crop SciencesJapanانگليسي2227-670X
278صدیقه اسمعیل زاده بهابادیPhysiological and antioxidant responses of coriander (Coriandrum sativum L.) to salinitySedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi2013-01344348انگليسي
279صدیقه اسمعیل زاده بهابادیIncreasing the Production of Plant Secondary Metabolitesصدیقه اسمعیل زاده بهابادی2013-14-01119128فارسي
280صدیقه اسمعیل زاده بهابادیEchophysiological impact of water stress on growth and development of mungbeanSedigheh Esmaeilzadeh Bahabadi2012-01انگليسي