31232080-(054)

لیست کتب.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانناشرتاریخ چاپIsbn
 
1عبدالعلی راهداریآبزی پروری در مناطق خشک و نیمه خشکعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-030-4
2عبدالعلی راهداریآکواپونیک: (تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک): پرورش توام ماهی و گیاهعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-031-1
3داریوش سعادتیاپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی (گاو، گوسفند، بز، اسب)داریوش سعادتی,حسن ایزانلو,سبحان بروشان,ویدا معزی,فاطمه شهرکیسخنوران2018-11-22978-600-455-982-9
4عباسعلی امام جمعهBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664
5سیده پریسا حسنینBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664
6علی شهریاریGlobal Soil Proverbs: Cultural Language of the Soilعلی شهریاریSchweizerbart Science Publishers2018-12-01978-3-510-65431-4
7هاشم خندان بارانیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
8نرجس سنچولیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
9احمد قرائیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
10سمیه شهرکیبیوشیمی معدنیسمیه شهرکیانتشارات نوروزی2019-05-10978-622-02-0509-8
11براتعلی فاخریتجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)براتعلی فاخری,لیلا بذرکارخطیبانی,نفیسه مهدی نژاد,مریم حسینی چالشتریسلسله انتشارات دانشگاه2018-03-21978-964-6183-23-0
12نفیسه مهدی نژادتجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)براتعلی فاخری,لیلا بذرکارخطیبانی,نفیسه مهدی نژاد,مریم حسینی چالشتریسلسله انتشارات دانشگاه2018-03-21978-964-6183-23-0
13محمود آلفونهتنظیم شرایط محیطی 1محمود آلفونهسیمای دانش2009-11-229786001200168
14لیلا فهمیدهتوالی یابی DNA روشها و کاربردهالیلا فهمیده,احسانه خدادادیسلسله انتشارات دانشگاه2018-02-28978-600-7156-61-2
15محمد شمسیانچوب: خمیر، واکنش ها، مشتقات (جلد دوم)محمد شمسیان سلسله انتشارات دانشگاه2020-06-19978-600-102-527-3
16محمد شمسیانچوب: شیمی، فراساختار (جلد اول)محمد شمسیان سلسله انتشارات دانشگاه2020-06-19978-600-102-526-1
17سعیده ملکی نجف آبادیحیات هامونسعیده ملکی نجف آبادیانتشارات جهاد دانشگاهی2011-05-24978-600-102-194-7
18عالمه کیخارهبری هوشمندعالمه کیخا,رضا هویدا,نورمحمد یعقوبیسلسله انتشارات دانشگاه2018-11-239786001066368
19مهدی جهان تیغسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
20سعید سالاریسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0