31232080-(054)

لیست کتب.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانناشرتاریخ چاپIsbn
 
1هاشم خندان بارانیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
2نرجس سنچولیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
3احمد قرائیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
4براتعلی فاخریتجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)براتعلی فاخری,لیلا بذرکارخطیبانی,نفیسه مهدی نژاد,مریم حسینی چالشتریسلسله انتشارات دانشگاه2018-03-21978-964-6183-23-0
5نفیسه مهدی نژادتجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)براتعلی فاخری,لیلا بذرکارخطیبانی,نفیسه مهدی نژاد,مریم حسینی چالشتریسلسله انتشارات دانشگاه2018-03-21978-964-6183-23-0
6بهمن فاضلی نسبمبانی PCR و طراحی پرایمر (مقدماتی‏، پیشرفته)بهمن فاضلی نسب,حسن رسولی,مصطفی حاجی ملاحسینی,مهران فلک ناز,معصومه لولاییآثارسبحان2019-06-22٩٧٨٦٠٠٦٥٣١٨٦١
7حمید رضا منصوری کمساریفرمالدئید در فرآورده‌های چوبی: انتشار و اندازه‌گیریحمید رضا منصوری کمساریانتشارات جهاد دانشگاهی2017-01-319786001028694
8داریوش سعادتیاپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی (گاو، گوسفند، بز، اسب)داریوش سعادتی,حسن ایزانلو,سبحان بروشان,ویدا معزی,فاطمه شهرکیسخنوران2018-11-22978-600-455-982-9
9داود اکبریکارتوگرافی (برای دانشجویان نقشه برداری)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-622-02-0453-4
10داود اکبریواژه نامه مهندسی نقشه برداری (همراه با شرح لغت یا اصطلاح)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2020-02-2000000000000000
11مهدی جهان تیغسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
12سعید سالاریسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
13سعیده ملکی نجف آبادیحیات هامونسعیده ملکی نجف آبادیانتشارات جهاد دانشگاهی2011-05-24978-600-102-194-7
14سمیه شهرکیبیوشیمی معدنیسمیه شهرکیانتشارات نوروزی2019-05-10978-622-02-0509-8
15سید مسیح آیتنظریه اندازه و انتگرال: با تاکید بر حل مسئله م.ر.اشپیگل (فصل‌های 1 تا 5)سید مسیح آیت,محمدرضا گلوئیگسترش علوم پایه2016-03-029789644906756
16محمدرضا گلوئینظریه اندازه و انتگرال: با تاکید بر حل مسئله م.ر.اشپیگل (فصل‌های 1 تا 5)سید مسیح آیت,محمدرضا گلوئیگسترش علوم پایه2016-03-029789644906756
17موسی بهلولیفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
18سیده پریسا حسنینفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
19عالمه کیخارهبری هوشمندعالمه کیخا,رضا هویدا,نورمحمد یعقوبیسلسله انتشارات دانشگاه2018-11-239786001066368
20عباسعلی امام جمعهBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664