31232080-(054)

لیست کتب.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانناشرتاریخ چاپIsbn
 
1داود اکبریواژه نامه مهندسی نقشه برداری (همراه با شرح لغت یا اصطلاح)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2020-02-2000000000000000
2محمد شمسیانفرمالدهید در رزین های اوره فرمالدهیدمحمد شمسیان بنفام2020-06-11964-7730-15-2
3علی شهریاریGlobal Soil Proverbs: Cultural Language of the Soilعلی شهریاریSchweizerbart Science Publishers2018-12-01978-3-510-65431-4
4سعیده ملکی نجف آبادیحیات هامونسعیده ملکی نجف آبادیانتشارات جهاد دانشگاهی2011-05-24978-600-102-194-7
5محمد شمسیانچوب: شیمی، فراساختار (جلد اول)محمد شمسیان سلسله انتشارات دانشگاه2020-06-19978-600-102-526-1
6محمد شمسیانچوب: خمیر، واکنش ها، مشتقات (جلد دوم)محمد شمسیان سلسله انتشارات دانشگاه2020-06-19978-600-102-527-3
7حیدرعلی ده مردهفارسی عمومیفائزه عرب یوسف آبادی,فائزه عرب یوسف آبادی,حیدرعلی ده مردهانتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران2018-08-06978-600-133-363-7
8فائزه عرب یوسف آبادیفارسی عمومیفائزه عرب یوسف آبادی,فائزه عرب یوسف آبادی,حیدرعلی ده مردهانتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران2018-08-06978-600-133-363-7
9داریوش سعادتیاپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی (گاو، گوسفند، بز، اسب)داریوش سعادتی,حسن ایزانلو,سبحان بروشان,ویدا معزی,فاطمه شهرکیسخنوران2018-11-22978-600-455-982-9
10عبدالعلی راهداریآبزی پروری در مناطق خشک و نیمه خشکعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-030-4
11عبدالعلی راهداریآکواپونیک: (تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک): پرورش توام ماهی و گیاهعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-031-1
12موسی بهلولیفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
13سیده پریسا حسنینفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
14لیلا فهمیدهتوالی یابی DNA روشها و کاربردهالیلا فهمیده,احسانه خدادادیسلسله انتشارات دانشگاه2018-02-28978-600-7156-61-2
15مهدی جهان تیغسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
16سعید سالاریسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
17فائزه عرب یوسف آبادیفرهنگ اصطلاحات گردشگری ،هتلداری و اوقات فراغت (فارسی-عربی)فائزه عرب یوسف آبادی,عبدالباسط عرب یوسف آبادی,فائزه عرب یوسف آبادیانتشارات پالیز سخن (تهران)2018-06-26978-600-8121-68-8
18عبدالباسط عرب یوسف آبادیفرهنگ اصطلاحات گردشگری ،هتلداری و اوقات فراغت (فارسی-عربی)فائزه عرب یوسف آبادی,عبدالباسط عرب یوسف آبادی,فائزه عرب یوسف آبادیانتشارات پالیز سخن (تهران)2018-06-26978-600-8121-68-8
19داود اکبریکارتوگرافی (برای دانشجویان نقشه برداری)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-622-02-0453-4
20سمیه شهرکیبیوشیمی معدنیسمیه شهرکیانتشارات نوروزی2019-05-10978-622-02-0509-8