31232080-(054)

لیست کتب.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانناشرتاریخ چاپIsbn
 
1محمود آلفونهتنظیم شرایط محیطی 1محمود آلفونهسیمای دانش2009-11-229786001200168
2سید مسیح آیتنظریه اندازه و انتگرال: با تاکید بر حل مسئله م.ر.اشپیگل (فصل‌های 1 تا 5)سید مسیح آیت,محمدرضا گلوئیگسترش علوم پایه2016-03-029789644906756
3داود اکبریکارتوگرافی (برای دانشجویان نقشه برداری)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-622-02-0453-4
4داود اکبریواژه نامه مهندسی نقشه برداری (همراه با شرح لغت یا اصطلاح)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2020-02-2000000000000000
5عباسعلی امام جمعهBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664
6قباد برمال زننگارش کتاب با استفاده از بسته R مارکداونقباد برمال زن,هادی صبوری,دکتر جمال میرکمالیدانشگاه زابل با همکاری انتشارات نوروزی2019-05-13978-622-02-120-5
7موسی بهلولیفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
8مهدی جهان تیغسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
9سیده پریسا حسنینBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664
10سیده پریسا حسنینفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
11هاشم خندان بارانیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
12حیدرعلی ده مردهفارسی عمومیفائزه عرب یوسف آبادی,فائزه عرب یوسف آبادی,حیدرعلی ده مردهانتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران2018-08-06978-600-133-363-7
13عبدالعلی راهداریآبزی پروری در مناطق خشک و نیمه خشکعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-030-4
14عبدالعلی راهداریآکواپونیک: (تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک): پرورش توام ماهی و گیاهعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-031-1
15سعید سالاریسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
16داریوش سعادتیاپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی (گاو، گوسفند، بز، اسب)داریوش سعادتی,حسن ایزانلو,سبحان بروشان,ویدا معزی,فاطمه شهرکیسخنوران2018-11-22978-600-455-982-9
17نرجس سنچولیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
18محمد شمسیانچوب: خمیر، واکنش ها، مشتقات (جلد دوم)محمد شمسیان سلسله انتشارات دانشگاه2020-06-19978-600-102-527-3
19محمد شمسیانچوب: شیمی، فراساختار (جلد اول)محمد شمسیان سلسله انتشارات دانشگاه2020-06-19978-600-102-526-1
20محمد شمسیانفرمالدهید در رزین های اوره فرمالدهیدمحمد شمسیان بنفام2020-06-11964-7730-15-2