31232080-(054)

لیست کتب.

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴ مورد.
ردیفنام و نام خانوادگیعنواننویسندگانناشرتاریخ چاپIsbn
 
1محمود آلفونهتنظیم شرایط محیطی 1محمود آلفونهسیمای دانش2009-11-229786001200168
2سید مسیح آیتنظریه اندازه و انتگرال: با تاکید بر حل مسئله م.ر.اشپیگل (فصل‌های 1 تا 5)سید مسیح آیت,محمدرضا گلوئیگسترش علوم پایه2016-03-029789644906756
3داود اکبریکارتوگرافی (برای دانشجویان نقشه برداری)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-622-02-0453-4
4داود اکبریواژه نامه مهندسی نقشه برداری (همراه با شرح لغت یا اصطلاح)داود اکبریسلسله انتشارات دانشگاه2020-07-219786220210252
5داود اکبریپردازش تصاویر فراطیفی (جلد اول)داود اکبریانتشارات نوروزی2020-08-209786220211341
6داود اکبریپردازش تصاویر فراطیفی (جلد دوم)داود اکبریانتشارات نوروزی2020-09-169786220211365
7عباسعلی امام جمعهBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664
8قباد برمال زننگارش کتاب با استفاده از بسته R مارکداونقباد برمال زن,هادی صبوری,دکتر جمال میرکمالیدانشگاه زابل با همکاری انتشارات نوروزی2019-05-13978-622-02-120-5
9موسی بهلولیفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
10مهدی جهان تیغسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0
11سیده پریسا حسنینBeneficial Effects of Natural Compounds on Heavy Metal–Induced Hepatotoxicityعباسعلی امام جمعه,سیده پریسا حسنینالزویر2019-01-169780128144664
12سیده پریسا حسنینفیزیوپاتولوژی کانابینوئیدها در دستگاه عصبیسیده پریسا حسنین,موسی بهلولیسلسله انتشارات دانشگاه2019-05-22978-600-5145-98-4
13هاشم خندان بارانیبی مهرگان، مدل های تجربی در آزمایش های سمیتاحمد قرائی,هاشم خندان بارانی,نرجس سنچولی,محدثه میری سلسله انتشارات دانشگاه2018-10-13978-622-99338-5-5
14حیدرعلی ده مردهفارسی عمومیفائزه عرب یوسف آبادی,فائزه عرب یوسف آبادی,حیدرعلی ده مردهانتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران2018-08-06978-600-133-363-7
15عبدالعلی راهداریآبزی پروری در مناطق خشک و نیمه خشکعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-030-4
16عبدالعلی راهداریآکواپونیک: (تولید غذا در سیستم های آکواپونیک کوچک): پرورش توام ماهی و گیاهعبدالعلی راهداری,بهرام فلاحتکارانتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی2018-02-17978-600-472-031-1
17اسماء سالاریاصل احتیاط در سازمان جهانی تجارتاسماء سالاری,عباسعلی کدخدایی الیادرانیخرسندی2019-08-25978-622-224-046-2
18اسماء سالاریحقوق بین‌الملل: مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردیاسماء سالاریخرسندی2015-06-23978-600-114-328-1
19اسماء سالارینظام حقوقی جزایر در حقوق بین‌المللاسماء سالاریخرسندی2013-03-16978-600-114-243-7
20سعید سالاریسلول و خون‌شناسی حیوانات حیات‌وحش (مقیدسازی و روش‌های جمع‌آوری و آماده‌سازی خون در برخی حیوانات حیاتسعید سالاری,مهدی جهان تیغ,محمدعلی کاوسیانتشارات نوربخش2019-05-20978-600-7309-52-0