سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی کشاورزی-ترویج کشاورزی

  دانشگاه تهران

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  ترویج وآموزش کشاورزی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • 1391دکتری تخصصی

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی اقتصادکشاورزی

 • استاديار1392

  گروه آموزشی اقتصادکشاورزی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

سرمايه اجتماعي و اخلاق زيست محيطي كشاورزان

عبدالرحیم غیاثی,ولی الله سارانی,جابر پاریاب
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : -، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

شناسایی مخاطرات اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی در منطقه سیستان

محمود احمد پور برازجانی,حمید محمدی,ولی الله سارانی
ايران ، تعاون و کشاورزی ، سال : 2018 ، صفحات : 75-97، شاپا: 2008-5370 مقاله در مجله

چکیده

یکی از دلایل ناکامی شرکت‏های تعاونی کشاورزی در ایران عدم کارایی مدیریت تعاونی‏های کشاورزی در مقابل مخاطرات پیش ‏روی مدیر است. هدف تحقیق حاضر شناسایی عوامل اثر‌گذار بر مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی با اتکا بر نظر خبرگان و بازدید‌های میدانی است. به این منظور، از روش‏ دلفی برای اخذ آرای خبرگان و از روش دیمتل جهت ساختاردهی نظام‏مند اطلاعات به دست آمده استفاده شد. در مجموع، 22 عامل اثرگذار بر مدیریت تعاونی‏ها شناسایی شد. از این میان، عوامل تأمین منابع مالی پایدار و مستمر، سابقة کار مدیر، استفاده از کارشناسان زبده و تشخیص بازار هدف برای محصولات در اولویت قرار گرفتند. این عوامل علاوه بر اثرگذاری مستقیم بر کیفیت مدیریت، به‌طور متقابل بر یکدیگر نیز اثرگذار بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، تأمین منابع مالی پایدار و مستمر اثرگذارترین و نافذترین عامل و متقابلاً اثرپذیرترین عامل بر کیفیت مدیریت شرکت‌های تعاونی کشاورزی بود.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:vsarani@uoz.ac.ir