سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  آزاد واحد علوم وتحقيقات

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی محیط زیست

علاقه مندیها

 • Zoology, Conservation Genetics, Evolutionary Ecology,

رویدادها

 • 2017 to present
  Ph.D Student, Department of Zoology & Entomology, University of Pretoria
  image
  مامور به تحصیل