سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی کشاورزی-علوم دامی

  دانشگاه زابل

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی-علوم دامی

  دانشگاه زابل

 • 1396دکتری تخصصی

  علوم طیور

  دانشگاه تربيت مدرس

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه پژوهشی شتر مرغ

 • استاديار1396

  گروه پژوهشی شترمرغ

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Performance of starting broiler to cottonseed and soybean meal based diets and determination the optimum supplemental lysine using modeling approach

غلامرضا زابلی
ثبت نشده ، ثبت نشده ، سال : ثبت نشده ، صفحات : 335-343، شاپا: مقاله در مجله

چکیده

Estimation of Standardazid Ileal Digestive Lyzine Requerment of Starting Broiler Chicks Fed Soybean meal an Cottonseed meal Based Diet

Gholamreza Zaboli,Ghassem Jalilvand,MEHRAN MEHRI
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2011 , Pages: 1278-1282, ISSN: Journal Paper

Abstract

Effect of dietary lysine to crude protein ratio in diets containing corn, cottonseed meal and soybean meal on broiler performance during starter period

Gholamreza Zaboli
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : ثبت نشده , Pages: -, ISSN: Journal Paper

Abstract

The effect of dietary antioxidant supplements on abdominal fat deposition in broilers

Gholamreza Zaboli
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2013 , Pages: 328-333, ISSN: Journal Paper

Abstract

Chemical composition and metabolizable energy content of different wheat varieties of Sistan using native cockerel Khazak

Gholamreza Zaboli
India , World of Sciences Journal , Year : 2013 , Pages: 40-45, ISSN:2307-3071 Journal Paper

Abstract

Thermal manipulation during Pre and Post-Hatch on thermotolerance of male broiler chickens exposed to chronic heat stress

Gholamreza Zaboli,ُShaban rahimi,Mohamad Amir karimi torshizi,Farid Shariatmadari,Ali Baghbanzadeh5,Mehran Mehri
USA , Poultry Science , Year : 2016 , Pages: 0-0, ISSN:0032-5791 Journal Paper

Abstract

Abstract The aim of this study was to evaluate the effects of thermal manipulation (TM) during pre and post-hatch periods on thermotolerance of male broiler chickens exposed to chronic heat stress (CHS) during the finisher phase (34 ± 2°C, 6 h/day). Seven hundred fertile eggs of Ross 308 were assigned to the following groups: 1) control group incubated and housed in standard conditions, 2) pre-hatch treatment (PRE), the eggs were exposed to 39.5°C and 65% RH for 12 h, d from embryonic d 7 to 16 and after hatching the chicks where housed in standard conditions; 3 and 4) post-hatch TM at d 3 (PO3) and post-hatch TM at d 5 (PO5), which had the same incubation conditions as control and exposed to 36 to 38°C for 24 h at 3 and 5 days of age, respectively. TM in PRE group resulted in delay in the hatch time (6 h) along with reduction in body weight compared to control (P = 0.02). TM caused a significant reduction of facial surface temperature (FST) until d 28 (P < 0.02), but not significant during CHS. Body weight gain was suppressed in PO3 and PO5 groups at d 14 (P = 0.007) and compensated at d 28. However, TM led to higher BWG (P = 0.000) but lower FCR (P = 0.03) and mortality at the first week of CHS compared to control. European production efficiency index was higher in TM-treated chickens compared to control (P = 0.01). TM reduced the blood concentration of uric acid, total protein, T3, and T4 in which thyroid hormones in PO3 and PO5 treatments showed more reduction rather than other groups. In PRE group, chickens had lower abdominal fat pad than control (P = 0.0001). The relative weight of heart was decreased in TM groups (P = 0.001). It was concluded that TM may induce thermotolerance in growing broilers, possibly through the modification of physiological parameters of broilers especially during the first week of CHS

Thermal manipulation during Pre and Post-Hatch influences intestinal microbiota and morphology, and long bone characteristics of male broiler

Gholamreza Zaboli,Shaban Rahimi,Mohammad Amir Karimi Torshizi,Farid Shariatmadari,Ali Baghbanzadeh5
IRAN , Veterinary Research Forum , Year : 2019 , Pages: 0-0, ISSN:2008-8140 Journal Paper

Abstract

This investigation was carried out to study the influence of thermal manipulation (TM) during pre- and post-hatch periods on European production efficiency index (EPEI), intestinal morphology and microbiota, and long bone characteristics of male broilers subjected to the Chronic Heat Stress (CHS). Seven hundred fertile eggs were assigned to the following groups: 1) Control group incubated and housed in standard conditions, 2) Pre-Hatch Treatment (PRE), the eggs were exposed to 39.5◦C and 65% RH for 12 h/d from embryonic day 7 to 16 and after hatching the chicks were housed in standard conditions; 3) and 4) post- hatch TM at day 3 (PO3) and post-hatch TM at day 5 (PO5), which had the same incubation conditions as control and exposed to 36 to 38◦C for 24 h at 3 and 5 days of age, respectively. The mortality at the TM-treated groups were significantly (P ≤ 0.05) lower compared to control during CHS, and Post-hatch Group showed the lowest mortality. The EPEI was higher in TM-treated chickens compared to control (P ≤ 0.015). The TM has not any significant effect on intestinal microbiota (P ≥ 0.05). TM significantly increased the tibia length (P ≤ 0.05) and width (P ≤ 0.048). Thermal manipulation caused significant changes in the height and area of villus (P ≤ 0.05). TM-treated groups had higher villus height. It can be concluded that TM may improve the height of villus, long bone characteristics, and decrease mortality rate due to the adaptation and thermotolerance in broilers exposed to CHS

How can heat stress affect chicken meat quality

Gholamreza Zaboli,Xi Huang,Xi Feng,Dong U. Ahn
USA , Poultry Science , Year : 2018 , Pages: 1551-1556, ISSN:0032-5791 Journal Paper

Abstract

Heat stress is becoming one of the most significant environmental stressors challenging chickens worldwide. The detrimental effects of heat stress on broilers range from reduced growth and meat production to decreased meat quality. Thus, it is critical to know how heat stress can affect meat quality, which is the determining factor that influences the consumer acceptability and the price of meat products. Three primary mechanisms were suggested to explain this phenomenon: 1) Rapid drop in pH during and after slaughter due to the anaerobic metabolism that accelerates the accumulation of lactic acid while the temperature of muscle is high. The high temperature and low pH conditions facilitate the denaturation of sarcoplasmic proteins, which lowers the water-holding capacity of muscle; 2) Heat stress induces panting that increases the pH of the body fluid and initiate metabolic acidosis by activating enzymes related to anaerobic glycolysis in skeletal muscle. Also, the production of corticosterone hormone that increases the protein degradation in live animals; 3) The reactive oxygen species (ROS) produced by heat stress increases the oxidative stress in live animals, which can damage the structure and the functions of the enzymes that regulate sarcoplasmic calcium levels in muscles. Thus, the sarcoplasmic calcium level remains high. This induces constant muscle contractions mainly using the energy produced by the anaerobic metabolism, which will continue even after the animal has died. This review discusses the scientific evidence about how heat stress affects the quality of chicken meat.

اثر جايگزيني سويا با كنجاله 1نبه دانه در جيره استارتر جوجه گوشتي همراه با مكمل ليزين

غلامرضا زابلی,قاسم جلیلوند,,مهران مهری
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

براورد احتياجات ليزين جوجه گوشتي در دوره آغازين با جيره بر ژايه كنجاله سويا و كنجاله ژنبه دانه

غلامرضا زابلی,مهران مهری ,حسین بزی,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

نوغانداري و توليد ابريشم در ايران

غلامرضا زابلی,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

راهكارهاي بهبود و نگهداري از نزاد گاو سيستاني

غلامرضا زابلی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي اثر سطوح مختلف پودر سير بر عملكرد و كلسترول و تري گلسيريد سرم خون جوجه گوشتي

غلامرضا زابلی,مهدی جهان تیغ,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تعيين سن شتر

غلامرضا زابلی,مهدی جهان تیغ,محمود قزاقی,,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

ماهي آمور و نقش آن در تخريب نيزارهاي هامون ونابودي گله هاي گاو سيستاني و مراتع ساحلي آن

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

برآورد احتياجات ليزين گوارش ژذير در بلدرچين زاپني در دوره آغازين با استفاده از مدلسازي

غلامرضا زابلی,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بهينه سازي انرزي و پروتئين در بلدرچين زاژني در دوره آغازين

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

استرپتوكوكوس بيماري مشترك انسان و ابزيان

غلامرضا زابلی,,مهدی جهان تیغ
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

توكسين در شير

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

توليد راهبردي شير سالم بر اساس مدل سوات در سيستان وبلوچستان

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی,,مهدی جهان تیغ
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

دست كاري فريبانه در شير و تاثير آن در مصرف

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اختلاف كاتيون و انيون در گاوهاي شيري و اثر ان بر عملكرد در حين زايمان

غلامرضا زابلی,,مهدی جهان تیغ,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بهبود راندمان توليد گاو شيري با استفاده از مديريت استراتزيك

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تدوين راهبردهاي مديريت واحدهاي شيري با استفاده از مدل سوات در استان سيستان وبلوچستان

غلامرضا زابلی,,محمود قزاقی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

بررسي تاثير مديريت تغذيه اي و ميزان انرزي و ژروتئين جيره بر روي توليد مثل گاوهاي شيري

غلامرضا زابلی,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

آفلاتوكسين موجود در شير و خوراك گاوهاي شيري و راهكار كاهش آن

غلامرضا زابلی,مهدی جهان تیغ,محمود قزاقی,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر تلقيح كننده باكتريايي اسيد لاكتيك بر روي تركيبات شيميايي و تجزيه ژذيري سيلاز ذرت در سه مرحله مختلف برداشت

غلامرضا زابلی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

غني سازي شير با اهن جهت مقابله با كمبود ان در جامعه

غلامرضا زابلی,مهدی جهان تیغ,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

تقلب هاي رايج در شير ولزوم ممانعت از ان جهت افزايش مصرف

غلامرضا زابلی,مهدی جهان تیغ,
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر تنش حرارتي بر توليد مثل گاوهاي شيري و راهكار كاهش آن

غلامرضا زابلی,محمود قزاقی,,مهدی جهان تیغ
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

اثر پودر سير بر عملكرد و چربي و پروتئين لاشه بلدرجين ژاپني ئر 3 هفته اول رشد

غلامرضا زابلی
ثبت نشده ، سال : -0001 مقاله کنفرانسی

چکیده

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:reza.zaboli@uoz.ac.ir