سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1386 ليسانس

  مرمت آثارتاریخی

  دانشگاه زابل

 • 1391فوق ليسانس

  مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

  دانشگاه هنر اصفهان

مراتب علمی

 • مربي1392

  گروه آموزشی مرمت آثار تاریخی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:r_khanjari@uoz.ac.ir