سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  سيستان وبلوچستان

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی

  دانشگاه اصفهان

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  حشره شناسی

  دانشگاه مالزي

مراتب علمی

 • استاديار1391

  غیره

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

Metabolic response of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) to essential oil of Ajwain and thymol

Abbas Khani,,نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),Arash Zibaee,Segottayan Senthil-Nathan
English , TOXIN REVIEWS , Year : 2017 , Pages: 0-0, ISSN:1556-9543 Journal Paper

Abstract

The effects of Carum copticum essential oil (CC EO) and thymol were assayed against fourth instar of Ephestia kuehniella Zeller by determining insecticidal activities and enzymatic responses. Concentrations of 5.42 and 6.81 ml/ml were obtained as LC50 values for CC EO and thymol, respectively. The activities of esterases, aminotransferases, aldolase, and lactate dehydrogenase significantly decreased in the treated larvae by CC EO and thymol. Significant increases in glutathione S-transferases, g-glutamyl transferase, and phosphatases were observed after treatment. Results revealed that CC EO and thymol significantly influenced the enzymatic activities of E. kuehniella leading to disruption of survival and metabolic responses.

Insecticidal effects of zinc oxide nanoparticles and Beauveria bassiana TS11 on Trialeurodes vaporariorum (Westwood, 1856) (Hemiptera: Aleyrodidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,Mansour Ghaffari Moghaddam,Ali Mirshekar
Slovenia , Acta Agriculturae Slovenica , Year : 2016 , Pages: 299-309, ISSN:1581-9175 Journal Paper

Abstract

Greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum is a major pest of horticultural and ornamental plants and is usually controlled with insecticides or biological control agents. In the current study, we examined the effects of synthesized zinc oxide nanoparticles (ZnO NPs) and Beauveria bassiana TS11 on T. vaporariorum adults. ZnO NPs were synthesized by precipitation method. Field emission scanning electron microscope images indicated that ZnO NPs were noncompacted uniformly. X-ray diffraction results confirmed the hexagonal wurtzite structure of ZnO NPs. Fourier transform infrared analysis showed an intense absorption peak at a range of 434-555 cm-1 related to Zn-O bond. In bioassays, adults were exposed to different concentrations of ZnO NPs (3, 5, 10, 15, 20 mg l-1) and fungi (104, 105, 106, 107, 108 spores ml-1). LC50 values for ZnO NPs and fungi were 7.35 mg l-1and 3.28×105 spores ml-1, respectively. Mortality rates obtained with ZnO NPs and fungi at the highest concentration were 91.6 % and 88.8 %, respectively. The results indicate a positive effect of ZnO NPs and B. bassiana TS11on adults. The current study was conducted under laboratory conditions, therefore, more studies are needed in field.

Effect of diallyl disulfide on physiological performance of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),
English , Archives of Phytopathology and Plant Protection , Year : 2016 , Pages: 33-46, ISSN:0323-5408 Journal Paper

Abstract

Ephestia kuehniella Zeller is a key pest by severe deficiencies on quantity and quality of stored products. Due to concerns made by synthetic insecticides, use of natural products (like botanical insecticides) is of great importance as an alternative pest management. In the current study, the effect of diallyl disulfide was determined on digestive enzymes and those involved in intermediary metabolism of E. kuehniella. Concentration of 0.31% was obtained as LC50 of diallyl disulfide followed by bioassay experiments. Activities of α-amylase, proteases, alanine aminotransferase, alkaline phosphatase and lactate dehydrogenase significantly decreased in the treated larvae, while the adverse effects were observed in case of triacylglyceride-lipase, aspartate aminotransferase, γ-glutamyl transferase, aldolase and acid phosphatase. Results confirmed that diallyl disulfide interrupted larval digestion by lower activities of digestive enzymes indicating significant effect on intermediary metabolism.

Oral Toxicity of Thymol, α-Pinene, Diallyl Disulfide and Trans- Anethole, and Their Binary Mixtures against Tribolium castaneum Herbst Larvae (Coleoptera: Tenebrionidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,,آرش زیبایی
ثبت نشده , ثبت نشده , Year : 2016 , Pages: 213-219, ISSN: Journal Paper

Abstract

Oral toxicity of thymol, α-pinene, diallyl disulfide and trans-anethole, as well as their binary combinations, was studied on the fourth larval instars of Tribolium castaneum Herbst. Serial dilutions of chemicals were prepared from the stock solution to obtain the concentrations between 2.5-200 μl/ml prior mixing with 500 mg of the diet. LC50 values were determined as 6.79, 12.85, 8.52 and 1.03 μl/ml, for thymol, α-pinene, trans-anethole and diallyl disulfide after 24 hours and 3.74, 8.39, 6.48 and 0.68 μl/ml after 48 hours of exposure, respectively. LC50 values confirmed that diallyl disulfide and α-pinene were the highest and lowest toxic chemicals. The results show that combined treatment of thymol synergized α-pinene activity at 24 and 48 hours post treatments. In addition, “diallyl disulfide and thymol”, “thymol and trans-anethole” had additive effects on T. castaneum larvae. Our results suggest that the combination of thymol and α-pinene compounds were significantly more effective than each compounds alone on T. castaneum larvae.

EFFECT OF LARVAL DIET ON FEMALES’ ATTRACTION OF ECTOMYELOIS CERATONIAE ZELLER (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) IN PHEROMONE TRAPS

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,
Bulgaria , Trakia Journal of Sciences , Year : 2016 , Pages: 39-47, ISSN:1313-7050 Journal Paper

Abstract

Purpose: Feed resources for larval development act on attractive ability of Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepidoptera: Pyralidae) females. Its sex pheromone components are synthesized but due low stability not acceptable to recommend for pest control. As alternative method, the reared virgin female moths are suggested for baiting in pheromone traps. To aim this purpose we conducted this research. Method: The female moths were reared on dietary treatments including fruits of pomegranates and figs and semi-artificial diet in the laboratory. The traps were used for nine days on sunset in the pomegranate and fig orchards. By next morning, the captured moths by the traps were collected and counted. Results: The results confirmed that different treatments attracted different number of moths significantly. In pomegranate and fig orchards, means of captured moths by the traps baited with the reared females on pomegranate and fig fruits were more than other treatments, respectively. In both orchards, the reared females on semi-artificial diet captured less compare to two treatments. The interactions between treatments and orchards were significant different. Conclusion: We reported the efficiency of feeding supply during the larval period for sex pheromone production and their ability to attract moths of E. ceratoniae in the orchards.

Expression of heat-shock protein genes in Apis mellifera meda (Hymenoptera: Apidae) after exposure to monoterpenoids and infestation by Varroa destructor mites (Acari: Varroidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),WEI HONG LAU
check , EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY , Year : 2017 , Pages: 195-202, ISSN:1993-2015 Journal Paper

Abstract

Heat shock proteins (hsps) protect proteins in eukaryotic cells from damage. Expression of hsps in insects subject to different environmental stimuli is poorly characterized. Here, levels of expression of the hsps genes (hsp40, hsp70, and hsp90) were recorded in Apis mellifera Linnaeus (Hymenoptera: Apidae) workers after exposure to sublethal concentrations of thymol, eucalyptol, α-pinene, trans-anethole, diallyl disulfi de and infestation with Varroa mites. Our results show a dose-dependent upregulation in the levels of all the hsps tested after the bees were treated with thymol, eucalyptol and α-pinene. Although these upregulated expressions were statistically signifi cant for hsp70 and hsp90 when the bees were treated with thymol and eucalyptol, they were not signifi cant when treated with α-pinene. In addition, signifi cant down-regulated expressions of the hsp genes were recorded in the diallyl disulfi de treatment. The transcriptions of all the hsps tested were signifi cantly down-regulated when pupae were infested with different numbers (0–5) of Varroa mites. Thus, it is likely that hsps can be used as biomarkers of survival when honey bees are under toxic and pathogenic stress, but this needs to be confi rmed.

Effect of Teucrium polium (Lamiaceae) essential oil on digestive enzyme activities and energy reserves of Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,Arash Zibaee
Italy , Invertebrate Survival Journal , Year : 2017 , Pages: 182-189, ISSN:1824-307X Journal Paper

Abstract

In the current study, the effects of Teucrium polium L. (Lamiaceae) essential oil (Tp EO) and α-pinene as a major component of this essential oil, were tested against Ephestia kuehniella Z. (Lep.: Pyralidae) for larvicidal activity, digestive enzymes and non-enzymatic (amount of macromolecules) responses. Concentrations of 4.91 and 10.66 μl/ml were determined as LC50 values for Tp EO and α-pinene, respectively. The activities of α-amylase, triacylglycerol lipase, general protease, serine proteases (trypsin and chymotrypsin-like), carboxy- and aminopeptidases significantly decreased when the larvae fed on the diet supplemented with Tp EO and α-pinene but significant increases were observed in elastase-like proteinase. The amount of protein, glycogen and triglyceride decreased in the treated larvae by both treatments. The results showed that the digestive enzymes and non enzymatic activities of the treated larvae were decreased compared to the control. Therefore, Tp EO and α-pinene are suggested as botanicals for controlling flour moth larvae.

Toxicity of N-alkyl Derivatives of Chitosan Obtained from Adult of Chrotogonus trachypterus (Orthoptera, Acrididae) against the Wheat, Cabbage and Oleander Aphid (Hemiptera: Aphididae) Species

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),سیدکاظم صباغ,Mansour Ghaffari Moghaddam
Jordan , Jordan Journal of Biological Science , Year : 2017 , Pages: 49-55, ISSN:1995-6637 Journal Paper

Abstract

Chitosan and its derivatives have received attention as alternatives to pesticides in agriculture. Insects are a good source for chitosan isolation. In the present study, chitosan was obtained from Chrotogonus trachypterus (Orthoptera, Acrididae), and its N-alkyl derivatives were synthesized. Experiments were conducted to assay their aphicidal activity against three aphid species. All derivatives had a higher aphicidal action (> 98%) than pure chitosan (> 15.2%) against aphid species. N-(3-phenyl butyl) chitosan and N-(ethyl butyl) chitosan were the most and least active derivatives. Results confirmed that the chemical modification of chitosan increased the aphicidal activity. A comparison of the aphicidal activities confirmed that N-alkyl derivatives of commercial chitosan had more toxic effects on aphid species than derivatives of grasshopper chitosan. No significant differences were observed between the two groups of commercial and C. trachypterus chitosan derivatives. This encourages us to introduce N-alkyl derivatives of grasshopper chitosan as a promising alternative source of aphicides in future.

Field evalution of controlling methods of mango fruit flies Bactrocera zonata (Diptera: Tephritidae) in the southern part of Iran

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,Azizollah Mokhtari,R. Kolyaie
Bulgaria , Trakia Journal of Sciences , Year : 2018 , Pages: 62-69, ISSN:1313-7050 Journal Paper

Abstract

Purpose: Bactrocera zonata (Diptera, Tephritidae), is considered as a dangerous pest of mango in the south of Iran, which its control is one of the main concerns of farmers who are facing numerous problems. To assay the different methods for controlling B. zonata, this study was carried out. Method: The treatments were, A) spraying 7% methyl eugenol+7% technical malathion on trunk and tree branches, B) soaking 8-10 layers of jute sacks with previous treatment that were attached to tree branches, C) bucket trap along with chipboard that was saturated with 6 ml of methyl eugenol, D) spraying 3% protein hydrolysate+3 ppm malathion (EC 57%) on the trunk and tree branches, E) spraying 3% sugar permit+3 ppm malathion on the trunk and tree branches, and F) control (no treatment). The experiments were repeated at two consecutive years. Results: The results confirmed that the differences among treatments and the effect of the year on the treatments were significant (p>1%). The treatment D captured the highest numbers of fruit flies in both years of replications. The treatments had significant effect on percentage of fruit infestation. Conclusion: The findings confirmed that treatments C and B had the greatest impact on pest control.

Effects of α-pinene, trans-anethole, and thymol as the essential oil constituents on antioxidant system and acetylcholine esterase of Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),Morteza Shahriari,Arash zibaee,Leila Shamakhi
USA , Pesticide Biochemistry and Physiology , Year : 2018 , Pages: 40-47, ISSN:0048-3575 Journal Paper

Abstract

The current study aimed to determine the potential effects of three essential oil constituents, α-pinene, transanethole, and thymol, on antioxidant system and acetylcholine esterase (AChE) of Ephestia kuehniella Zeller. The 4th instar larvae were initially fed on an artificial diet containing an LC50 concentration of each above-mentioned compounds separately prior to being undertaken for sample preparation and biochemical assays. The significant higher activities of superoxide dismutase, peroxidase and catalase were observed in the treated-larvae at both time intervals. Similar findings were found in the activity of glutathione S-transferase by using both reagents. Although activities of ascorbate peroxidase and glycerol-6-phosphate dehydrogenase increased in the treated larvae by all constituents while glycerol-6-phosphate dehydrogenase showed no statistically different activity among the larvae fed on α-pinene, trans-anethole, and thymol. The concentration of malondialdehyde and the ratio of oxidized (RSSR) to reduced (RSH) thiols showed statistical differences among control and treated larvae except for time interval of 24 h regarding the ratio of RSSR/RSH. Finally, our results demonstrated a significant decrease of AChE activity in the treated larvae by all constituents after 24 h while no statistical differences were found between control and trans-anethole after 24 h. Also, in vitro analysis revealed significant inhibition of AChE representing IC50 values of 0.864, 0.490 and 0.137 μl/ml for α-pinene, trans-anethole, and thymol, respectively. These results determined significant effects of administered constituents on induction of antioxidant system and inhibition of a nervous system component which expand our knowledge on physiological turbulences due to essential oil treatment.

بررسی کیفی ترکیبات شیمیایی و اثر کشندگی عصاره اتانولی علف شور جنوبی (Salsola imbricate) بر شته جالیز (Aphis gossypii)

عباس خانی ,فاطمه اردونی,نجمه صاحب زاده
ايران ، زیست شناسی جانوری تجربی ، سال : 2018 ، صفحات : 89-96، شاپا: 2322-2387 مقاله در مجله

چکیده

شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) از گونه¬های چندخوار و خسارت¬زا در مزارع و گلخانه¬ها می¬باشد. هم¬اکنون مبارزه با شته¬ها به استفاده از حشره¬کش¬های شیمیایی وابسته است. به دلیل استفاده¬ی مداوم سموم، گونه¬های فراوانی از شته¬ها به تعداد زیادی از ترکیبات شیمیایی مقاوم شده¬اند. بنابراین در مدیریت تلفیقی شته¬ها جستجوی روش جایگزین جهت مبارزه با این آفات ضروری می باشد. در این مطالعه، بررسی کیفی ترکیبات شیمیایی عصاره¬ی اتانولی علف شور (Salsola imbricata) انجام و اثر حشره¬کشی آن روی شته جالیز در شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایش¬ها نشان داد، عصاره¬ی علف شور جنوبی در غلظت¬های بین 33/63 تا 2016/99 میکرو‌گرم بر سانتی‌متر مربع باعث 20 تا 73 درصد تلفات شته¬ی بالغ شد و مقدار غلضت کشنده 50 درصد (LC50) پس از 24 ساعت از کاربرد عصاره¬ی روی شته، 340/06 میکروگرم بر سانتی¬متر مربع محاسبه گردید. بررسی کیفی ترکیبات عصاره اتانولی علف شور نشان داد که این گیاه، دارای ترکیبات با خواص حشره کشی از جمله فلاونوئید، استروئید، تانن، تری ترپنوئید و گلیکوزید بوده، اما فاقد ساپونین می¬باشد.

A new species of Laelaspis Berlese (Acari: Mesostigmata: Laelapidae) from southeast Iran

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,sara Ramroodi,امید جوهرچی
English , International Journal of Acarology , Year : 2018 , Pages: 125-130, ISSN:0164-7954 Journal Paper

Abstract

This paper reports on a new species of mites of the genus Laelaspis from Iran – Laelaspis latisetus sp. nov. was collected clinging to Pheidole pallidula (Nylander) (Hymenoptera, Formicidae) from southeast of Iran. The new species is described and illustrations provided based on morphological characters of the adult female. An updated key to all known Iranian species of the genus is presented.

Bio-efficacy and physiological effects of Eucalyptus globulus and Allium sativum essential oils against Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,آرش زیبایی,لیلا شامخی,دیانا ناصری,حسن هدی
English , TOXIN REVIEWS , Year : 2018 , Pages: 0-0, ISSN:1556-9543 Journal Paper

Abstract

Toxicity Allium sativum and Eucalyptus globulus essential oils were investigated against Ephestia kuehniella larvae in addition to physiological effects on digestive enzymes, intermediary metabolism, antioxidant response and storage macromolecules. The LC50s of 2.801 and 6.111 ml/ml were recorded for A. sativum- and E. globulus EOs as the highest concentrations caused 83.3% and 80% of larval mortality. The lowest activities of a-amylase, TAG-lipase, and carboxypeptidase were recorded in the larvae treated by A. sativum EO, while the larvae treated by E. globulus EO showed the lowest activities of trypsin, chymotrypsin, and aminopeptidase. The activities of elastase and glucosidases decreased in the treated larvae but no significant differences were recorded between EOs. Activities of esterase and glutathione S-transferase significantly increased in the larvae treated by EOs similar to aminotransferases while the activities of lactate dehydrogenase, acid- and alkaline phosphatases significantly decreased in the EO-treated larvae. The higher activities of ascorbate peroxidase, glycerol-6-phosphate dehydrogenase, malondialdehyde, and ratio of RSSR/RSH were found in the EO-treated larvae while superoxide dismutase, peroxidase, and catalase had the highest activities in EgEO-treated larvae. Both EOs significantly decreased the activity of acetylcholine esterase and the amounts of storage macromolecules, protein, glycogen, and triglyceride.

زنبورهای عسل بعنوان حسگرهای زیستی ترکیبات شیمیایی در محیط

نجمه صاحب زاده,زهرا خوشه بست
ايران ، علوم و فنون زنبورعسل ، سال : 2019 ، صفحات : 41-50، شاپا: 2476-6666 مقاله در مجله

چکیده

سیستم بویایی حشرات آنها را قادر می سازد تا بتوانند مقادیر بسیار اندک از وجود آلاینده های محیطی مختلف مانند فلزات سنگین، سموم شیمیایی و متابولیتهای ثانویه عوامل بیماریزای مختلف مانند باکتریها را شناسایی نمایند. این فرایند «پایش زیستی » نامیده می شود که بدلیل کم هزینه بودن در مقایسه با سایر روشهای پایش، توجه محققین را به خود جلب کرده است. به اثبات رسیده که می توان موجودات مختلف مانند زنبورعسل را بدلیل حساسیت بالای حس بویایی از طریق شرطی سازی موثر مبتنی بر پاسخ رفتاری قابل مشاهده به بوها برای تشخیص داروهای قاچاق، مواد منفجره و حتی بیماری های انسانی آموزش داده و در مکان های خاص جهت شناسایی استفاده نمود. بطور کلی پایش آلاینده های زیست محیطی از طریق ارزیابی رفتارهای خاص زنبورعسل مانند واکنش گسترش خرطوم در پاسخ به تحریک با آلاینده ها و همچنین سنجش بقایای آنها در فراورده های کندو و یا در بدن زنبورهای عسل امکان پذیر است. در این مقاله به بررسی توانایی زنبورعسل جهت پایش آلاینده ها و سایر ترکیبات شیمیایی در محیط زیست از طریق شرطی سازی و یا سنجش بقایای مواد شیمیایی مختلف در کندوها پرداخته می شود.

Side Effects of Spirotetramat and Imidacloprid on Hippodamia variegata Goezee Feeding on Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer

,نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,مهدی بصیرت
IRAN , Journal of Nuts , Year : 2019 , Pages: 35-45, ISSN:2383-319X Journal Paper

Abstract

The Adonis ladybird, Hippodamia variegata Goeze (Coleoptera: Coccinellidae) is known as an important predator of the Common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Psyllidae). Despite using the selective pesticides to manage the pests in the pistachio orchards, these chemicals have influenced non-target organisms like predators and parasitoids. In the present study, the effects of spirotetramat and imidacloprid (500 and 400 ml/1000 L, respectively) on some biological parameters of H. variegata fed on the common pistachio psylla were investigated under laboratory conditions (27.5 ± 1°C, 65 ± 5% RH and 16:8 h L: D photoperiod). To this end, the eggs of ladybird beetles were exposed to pesticides via a Dipping method. In addition, the impact of pesticides on immature and adult stages was studied. The daily number of eggs laid by a female ladybird was also recorded in laboratory conditions. The results showed that spirotetramat and imidacloprid had increased the duration of immature developmental stages (egg, larva, and pupae) and the number of daily laid eggs of female ladybirds compared to those by control (Kolmogorov-Smirnov test, p<0.05). The highest and the lowest of net reproductive rates were also observed in control and imidacloprid treatments, respectively. Considering the results, the spirotetramat and imidacloprid had caused adverse effects on the demographic parameters of H. variegata and had also influenced the efficiency of this predator. Therefore, spirotetramat and imidacloprid were suggested to be used in IPM of Agonoscena pistaciae with caution.

Effects of Teucrium polium L. (Lamiaceae) essential oil and α-pinene on the detoxifying- and intermediary engaged enzymes of Ephestia kuehniella Zeller, 1879 (Lep.: Pyralidae)

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,آرش زیبایی
Slovenia , Acta Agriculturae Slovenica , Year : 2019 , Pages: 53-63, ISSN:1581-9175 Journal Paper

Abstract

This study investigated the effect of Teucrium polium L. essential oil (Tp EO) and α-pinene as its major component on the detoxifying- and intermediary-engaged enzymes of Ephestia kuehniella Zeller. Fourth instar larvae were separately fed on the treated artificial diets incorporated with LC50 concentration of Tp EO (4.91 μl ml−1) and α-pinene (10.66 μl ml−1). After three time intervals (24, 48, 72 hours), larval hemolymph was extracted to determine enzymatic activities. Activity of esterase, alanine and aspartate aminotransferases, aldolase, lactate dehydrogenase, and alkaline phosphatase were decreased in the treatments compared with the control. No significant differences were observed between some enzymes in the treated larvae highlighting their ineffectively role to detoxify and to metabolize Tp EO and α-pinene in the hemolyph of E. kuehniella larvae.

Chronic exposure of sub-lethal concentrations of paraquat and manganese on honey bee survival

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,غلامحسین طهماسبی,Mohammad Haddadi,Abbas Khani
دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران , Year : 2020 Conferance Paper

Abstract

Honeybees have been directly linked to the environment due to the foraging behavior of collecting foods, which is why considered today as an environmental biomarker. According to the direct effect of pesticides and chemical pollutants on honey bees survival, this study was carried out to determine whether compounds toxic such as paraquat (PQ) and manganese (Mn) added to the food could influence the longevity of young honey bees which have no previous experience with chemicals. The study was conducted on one-day-old bees that make it possible to control their age and survive under laboratory conditions. Frames containing Apis mellifera meda pupae were kept in an incubator (33° C, 40% humidity). One-day-old bees were collected from the frames and placed in cages in groups of 100. One-day-old bees were exposed to preliminary concentrations of PQ (100 to 1000 mg L-1) and Mn (323.75 to 5665.59 mg L-1) diluted in the sucrose solution (50%). Concentrations of 55.69 and 106.19 mg L-1 were obtained as LC10 values for PQ and Mn, respectively. In addition, LC25 of PQ and Mn were obtained at 106.87 and 346.41 mg L-1, respectively. To assay the effects of sub-lethal concentrations on longevity and survival, honey bees daily received 20 mL of sucrose solution containing LC10 and LC25 of PQ and Mn. Data were analyzed using SPSS 19.00. Results showed that LC10 and LC25 of PQ induced mortality of honeybees after 5 days of treatment, while in Mn treatment, 10 and 25 percent mortality were observed after 14 days which significantly was longer than PQ treatments (P≥0.05). Result confirmed that the treated bees with LC10 and LC25 of PQ were significantly more sensitivite in shorter time than Mn treatments. Since Mn unlike PQ, is naturally present in vertebrates and invertebrates such as honey bees and plays an important role in their immune system changes and the metabolism of macromolecules, manganese accumulation as a heavy metal in the honey bee’s body requires longer time to demonstrate its negative impact on the physiology of the honey bee. According to the results of this study, which indicate the noxious on the life span and survival of honey bees, paying attention to the proper application of chemical pesticides to reduce their negative effects on the health of living organisms is needed.

Effect of Octopamine on learning of honey bee, Apis mellifera meda under chemical stress

نجمه (Najmeh) صاحب زاده (Sahebzadeh),,غلامحسین طهماسبی,Mohammad Haddadi,Abbas Khani
دومین کنگره بین المللی و دهمین کنگره پژوهشی زنبورعسل ایران , Year : 2020 Conferance Paper

Abstract

Biogenic amines as important behavior modulators show similar physiological properties in vertebrates and invertebrates. The less complex brain in honey bees make suitable them as model organisms for studying the function of biogenic amines. In honeybees, octopamine mediates sucrose reward in learning but little was known about this behavior in honey bee under stress. The proboscis extension response (PER) as a classical learning experiment present when the bee antennae are stimulated with sucrose solution, then she extends her proboscis in food expectation. We studied whether increasing sucrose sensitivity by octopamine can improve learning performance in honey bee under chemical stress. To obtain newly emerged bees, frames of Apis mellifera meda with sealed brood were incubated (33°C, 40% humidity). One-day- bees were brushed off the combs and was individually mounted in plastic holders. Then using an adhesive tape strip, the head and the thorax was fixed while allowing them to move their antennae and mouthparts. To determine individual sensitivity to sucrose (30%), the bee antennae were touched with sucrose solution. The sum of PERs to stimulation constituted the gustatory response score (GRS) of a bee. The bees were treated with LC10 as a sub-lethal concentration of diazinon, imidacloprid, and thymol (0.22, 29.04, and 0.91 mg L-1, respectively), separately and their GRS were recorded prior to octopamine injection. Octopamine (10-3 mol L–1) was injected into the thorax. GRS in the treated bees was tested again 30 min after injection and the difference between initial sensitivity and sensitivity 30 min after injection was calculated. Two weeks later, GRS was recorded in the treated bees that became old foragers. Data were analyzed using SPSS 19.0. Results showed that learning performance of the treated bees with pesticides decreased significantly compared to control. In addition, results demonstrated that octopamine improved learning performance in newly emerged bees (P≤0.05) which were significantly higher than control. In bees with low initial sensitivity for sucrose did octopamine increase sensitivity; while this result was not significantly different between the treated bee with pesticides. Results showed when the newly emerged bees which were previously treated with octopamine became older; imidacloprid treated bees were more sensitivity to sucrose compared to other treatments (P≤0.05). It was assumed that the observed increase in sensitivity was achieved through increased activation of octopamine receptors in the brain of bees which is needed to study in the future.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:n.sahebzadeh@uoz.ac.ir