سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1386 ليسانس

  نقشه برداری

  تربيت دبيرشهيدرجايي

 • 1389فوق ليسانس

  عمران نقشه برداری

  دانشگاه تهران

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی عمران

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:mr_ranjbar@uoz.ac.ir