سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1379 ليسانس

  مرمت آثارتاریخی

  دانشگاه هنر اصفهان

 • 1382فوق ليسانس

  مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

  دانشگاه هنر اصفهان

 • 1396دکتری تخصصی

  مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

  دانشگاه هنر اصفهان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی مرمت آثار تاریخی

 • استاديار1396

  گروه آموزشی مرمت آثار تاریخی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:masoud.bater@uoz.ac.ir