سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1389دکتری تخصصی

  شیمی

  سيستان وبلوچستان

مراتب علمی

 • استاديار1395

  گروه آموزشی شیمی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:Khamooshi@Uoz.ac.ir