سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  مهندسی کشاورزی علوم وصنایع غذایی

  دانشگاه فردوسي مشهد

 • 1387دکتری تخصصی

  علوم وصنایع غذایی

  وين

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

بررسی خصوصیات تغذیه‏ای، تکنولوژیکی و حسی نان برنجی بدون گلوتن حاوی آرد شبه غلات

غلامحسین حقایق
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 283-294، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

سیلیاک یک بیماری گوارشی خود ایمن است که تنها راه درمان آن مصرف مواد غذایی فاقد پروتئین گلوتن می‏باشد. امروزه محققان صنعت غذا ضمن تولید محصولات بدون گلوتن به غنی‏سازی این دسته از محصولات اهمیت می‏دهند. از این‏رو هدف از تحقیق انجام شده کاربرد آرد کینوآ، آمارانت و گندم سیاه در سطوح 5، 10 و 15 درصد به‏عنوان جایگزین بخشی از آرد برنج موجود در نان بدون گلوتن و بررسی خصوصیات تغذیه‏ای، تکنولوژیکی و حسی محصول تولیدی بود. نتایج به وضوح نشان داد که کاربرد آرد شبه غلات و افزایش سطوح مصرف سبب افزایش محتوای پروتئینی، خاکستر، میزان رطوبت و مؤلفه L* پوسته نمونه‏های تولیدی شد. همچنین با جایگزینی آرد کینوآ در فرمولاسیون نان برنجی حجم مخصوص افزایش یافت. این در حالی بود که هر سه آرد جایگزین شده (کینوآ، آمارانت و گندم سیاه) در افزایش میزان تخلخل و نرمی بافت نسبت به نمونه شاهد مؤثر بودند. علاوه بر این نتایج نشان داد که آرد گندم سیاه و آمارانت به ترتیب سبب افزایش میزان مؤلفه‏های رنگی a* و b* پوسته نان بدون گلوتن شدند. در نهایت ارزیابان حسی نمونه‏های حاوی آرد شبه غلات بخصوص نمونه‏های حاوی آرد کینوآ و آمارانت را به‏عنوان بهترین نمونه معرفی نمودند. بنابراین براساس نتایج می‏توان گفت با کاربرد آرد شبه غلات در فرمولاسیون محصولات صنایع پخت علاوه بر بهبود کمیت و کیفیت محصول تولیدی، امکان افزایش بازارپسندی این محصولات افزایش می‏یابد.

غنی‏سازی کلوچه بدون گلوتن با آرد شبه غلات کینوآ، آمارانت و گندم سیاه

غلامحسین حقایق,اسماعیل عطای صالحی
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 47-56، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

از دلایل عمده شیوع سوء تغذیه در کودکان ایرانی، مصرف تنقلاتی با ارزش تغذیه‏ای پائین است. از این‏رو یکی از اهداف عمده محققان صنعت غذا، غنی‏سازی این دسته از مواد غذایی می‏باشد. بنابراین در این تحقیق از آرد کینوآ، آمارانت و گندم سیاه در سطوح 5، 10 و 15 درصد به دلیل ارزش تغذیه‏ای بالا به‏عنوان جایگزین بخشی از آرد برنج در کلوچه بدون گلوتن استفاده شد. خصوصیات تغذیه‏ای، بافتی و تصویری و حسی نمونه‏های تولیدی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی مورد مطالعه قرار گرفت (05/0≥p). نتایج به وضوح نشان داد که کاربرد آرد شبه غلات و افزایش سطوح مصرف آن سبب افزایش محتوای پروتئینی، خاکستر، میزان رطوبت، نرمی بافت نمونه‏های تولیدی در هر دو بازه زمانی 2 ساعت و یک هفته پس از پخت شد. علاوه بر این نتایج پردازش تصویر نشان داد که آرد گندم سیاه و آمارانت به ترتیب سبب افزایش میزان مؤلفه‏های رنگی a* و b* سطح کلوچه بدون گلوتن شدند. در نهایت ارزیابی حسی و امتیاز پذیرش‏کلی مشخص نمود که نمونه‏های حاوی 10 و 15 درصد آرد کینوآ و آمارانت بهترین نمونه‏های این پژوهش بودند. از این‏رو به یقین می‏توان گفت این نمونه‏ها قابلیت عرضه به بازار مصرف بیماران سیلیاکی و آن دسته که به گلوتن حساسیت دارند را به‏عنوان یک محصول بدون گلوتن غنی‏شده، خواهند داشت.

بررسی تاثیر آب خربزه به عنوان یک افزودنی طبیعی بر خصوصیات فارینوگرافی خمیر و بهبود کیفیت نان بربری نیمه حجیم

غلامحسین حقایق,نفیسه زاوه زاد,حسین نیکپویان,هانیه رحمانی
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2015 ، صفحات : 31-41، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

چکیده با توجه به نقش نان در اقتصاد ملی و تمرکز محققین به کاربرد افزودنی‌های طبیعی جهت کاهش سرعت بیاتی و بهبود خواص کمی و کیفی این محصول استراتژیک، هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر سطوح متفاوت آب خربزه (0، 1، 2، 4، 8 و 16 درصد) بر خصوصیات فارینوگرافی خمیر و میزان رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل و سفتی بافت نان بربری نیمه حجیم بود. در این تحقیق به منظور اندازه‌گیری میزان تخلخل، نرم افزار Image J مورد استفاده قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که با افزایش میزان آب خربزه در فرمولاسیون بر میزان جذب آب و درجه نرم شدن خمیر افزوده و از میزان ثبات خمیر کاسته شد. این در حالی بود که بیشترین زمان توسعه خمیر در نمونه حاوی 2 درصد آب خربزه مشاهده گردید. همچنین نتایج نشان داد که آب خربزه قابلیت افزایش میزان رطوبت، حجم مخصوص و تخلخل و کاهش میزان سفتی بافت را داشت. به گونه‏ای که بیشترین میزان رطوبت، حجم مخصوص و تخلخل به ترتیب به نمونه‏های حاوی 16، 4 و 8 درصد آب خربزه تعلق گرفت. لازم به ذکر است که نمونه حاوی 4 درصد آب خربزه دارای کمترین میزان سفتی بافت بود.

استفاده از آب خربزه به‏عنوان یک رومال جدید جهت بهبود خصوصیات تکنولوژیکی و حسی نان باگت

غلامحسین حقایق,حسین نیکپویان,نفیسه زاوه زاد,علی محمدی ثانی
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 111-118، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

رتقاء کیفیت و ماندگاری نان به عنوان اصلی‌ترین غذای جامعه از اهمیت خاصی بر سلامت و اقتصاد ملی برخوردار است. از این‏رو هدف از این پژوهش بررسی تأثیر رومال‏های آب، آب خربزه، روغن، شیر گاو و شیر سویا بر میزان رطوبت، حجم مخصوص، بافت، رنگ پوسته و پذیرش‏کلی نان باگت بود. به منظور اندازه‌گیری رنگ پوسته، نرم‏افزار Image J استفاده شد. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید که نمونه‏های دارای رومال آب خربزه، شیر گاو و شیر سویا از بیشترین میزان رطوبت برخوردار بودند. این در حالی است که نمونه‏های حاوی رومال آب و آب خربزه بیشترین حجم مخصوص را داشتند. همچنین نتایج به وضوح نشان داد که به ترتیب در بازه زمانی 2 و 72 ساعت پس از پخت، نمونه‏های تحت تیمار آب و آب خربزه دارای کمترین میزان سفتی بودند که این امر نشان‏دهنده حفظ بهتر رطوبت و به تأخیر انداختن فرآیند بیاتی در طی مدت زمان 3 روز توسط رومال آب خربزه می‏باشد. علاوه بر این براساس نتایج بیشترین میزان مؤلفه L* وa* و بالاترین امتیاز پذیرش‏کلی در دو نمونه دارای رومال آب خربزه و شیر گاو مشاهده شد. به‏طور کل می‏توان گفت که استفاده از رومال‏ها یکی از تکنیک‏هایی ساده‏ای است که ضمن کم هزینه بودن، نقش بسزایی در حفظ و حتی بهبود کمیت و کفیت نان دارد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، آب خربزه با عملکرد منحصربفرد خود به عنوان یک رومال جدید و کاملاً طبیعی برای صنعت محصولات نانوایی معرفی می‏شود.

کاربرد آرد دانه خربزه و امولسیفایر لستین به ‏عنوان جایگزین چربی در تولید بیسکوئیت کم‏ چرب

غلامحسین حقایق,نفیسه زاوه ‏زاد
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2017 ، صفحات : 57-66، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

امروزه انتخاب صحیح نوع جایگزین چربی در تولید محصولات کم‏چرب نکته‏ای بسیار مهم و نیازمند توجه ویژه تولیدکنندگان محصولات کم‏چرب می‏باشد زیرا علاوه بر حفظ خصوصیات تکنولوژیکی نیازست که قیمت تمام شده محصول کمتر یا برابر با نمونه پرچرب باشد. بنابراین در این تحقیق آرد دانه خربزه به عنوان یکی از ضایعات کشاورزی و جایگزین چربی در سطوح 5، 10 و 15 درصد با هدف جایگزینی کامل چربی در بیسکوئیت استفاده شد. البته در این تحقیق کاربرد امولسیفایر لستین در سطوح 1/0، 2/0 و 3/0 درصد در کنار آرد دانه خربزه مورد بررسی قرار گرفت و با نمونه شاهد (فاقد آرد دانه خربزه و امولسیفایر لستین) مقایسه شد. براساس نتایج حاصله مشخص گردید که با جایگزین نمودن روغن موجود در فرمولاسیون بیسکوئیت با آرد دانه خربزه از میزان چربی و رطوبت محصول نهایی کاسته و بر میزان خاکستر، پروتئین و سختی آن افزوده شد. این در حالی بود که امولسیفایر لستین سختی بافت را کاهش و میزان رطوبت را افزایش داد. لازم به ذکر است که نمونه حاوی 10 درصد آرد دانه خربزه و 3/0 درصد امولسیفایر لستین به لحاظ سختی با نمونه شاهد برابری داشت. همچنین نتایج نشان داد که آرد دانه خربزه در کاهش مؤلفه رنگی L* و افزایش میزان مؤلفه b* مؤثر بود. علاوه بر این نتایج ارزیابی حسی بیانگر برتری نمونه حاوی 10 درصد آرد دانه خربزه و 3/0 درصد امولسیفایر لستین به لحاظ رنگ، طعم و بافت بود. از این‏رو می‏توان گفت که آرد دانه خربزه بخصوص در سطح 10 درصد در کنار 3/0 درصد امولسیفایر لستین قابلیت جایگزینی با کل روغن موجود در بیسکوئیت را جهت تولید محصولی رژیمی و کم‏چرب داشت.

استفاده از آرد دانه‏ ی خربزه به‏ عنوان مقلد چربی در تولید کیک کم‏ چرب و بررسی خصوصیات کمی و کیفی محصول نهایی

غلامحسین حقایق,نفیسه زاوه زاد
ايران ، علوم و صنایع غذایی ایران ، سال : 2016 ، صفحات : 15-23، شاپا: 2008-8787 مقاله در مجله

چکیده

چکیده کیک که یکی از محصولات پرطرفدار صنایع پخت است، مصرف آن به دلیل حضور نسبتاً بالای روغن در بین ترکیبات اولیه و خطر ابتلا به افزایش کلسترول خون به گروه خاصی از افراد جامعه محدود شده است. از این‏رو در پژوهش حاضر آرد کامل دانه‏ی خربزه در پنج سطح صفر، 5، 10، 15 و 20 درصد به علت دارا بودن کلسترول پائین و اسیدهای چرب غیراشباع بالا، جایگزین چربی موجود در فرمولاسیون اولیه کیک روغنی (کیک یزدی) شد. سپس میزان رطوبت، حجم مخصوص، تخلخل، بافت، رنگ پوسته و پذیرش‏کلی نمونه‏های تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت. براساس نتایج مشخص گردید که افزودن بیش از 10 درصد آرد کامل دانه خربزه باعث کاهش رطوبت و میزان مؤلفه‏ی L*شد. این در حالی بود که میزان حجم مخصوص و تخلخل نمونه‏ی حاوی 10 درصد آرد کامل دانه خربزه با نمونه‏ی شاهد تفاوت معنی‏داری در سطح 5 درصد نداشت. هم‏چنین نتایج به وضوح نشان داد که نمونه‏ی حاوی 10 و 15 درصد بافت مشابهی با نمونه‏ی شاهد داشتند. از سوی دیگر با افزایش میزان آرد کامل دانه‏ی خربزه در فرمولاسیون اولیه کیک بر میزان مؤلفه‏ی b* نمونه‏های تولیدی به‏طور معنی‏داری در سطح اطمینان 95 درصد افزوده گردید. در نهایت ارزیابان حسی نمونه‏ی حاوی 10 درصد آرد دانه خربزه را به عنوان بهترین نمونه در کنار نمونه‏ی شاهد (نمونه‏ی‏‏‏ حاوی روغن) معرفی نمودند. بنابراین سطح 10 درصد از آرد کامل دانه‏ی خربزه می‏تواند با حفظ کمیت و کیفت محصول تولیدی، جایگزین مناسبی برای روغن موجود در فرمولاسیون اولیه کیک روغنی باشد.

ایمنی مواد غذایی

غلامحسین حقایق,سعید کلانتری,طیبه شهریاری
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره علوم و صنایع غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

عوارض ایجاد شده در استفاده از ترکیبات نگهدارنده سنتزی بر سلامت علاوه بر تنوع و قیمت مناسب تر این ترکیبات نسبت به نگهدارنده های طبیعی ، مصرف کننده و واحدهای تولیدی صنایع غذایی را به سمت مواد غذایی که در آن از مواد طبیعی استفاده می شود سوق می دهد. در این مقاله به بررسی خواص تکنولوژیکی – عملکردی ترکیبات طعم دهنده طبیعی از نظر خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی پرداخته می شود. استفاده این ترکیبات به عنوان افزودنی در غذاها می تواند به عنوان نگهدارنده عمل بکند به طوری که مانع رشد پاتوژن ها و کاهش میکروارگانیسم های مضر ماده غذایی شود. طبیعی بودن طعم دهنده ها لزوما به این معنی نیست که مصرف آنها ایمن و بدون خطر است ، بلکه باید عمل خالص سازی روی آنها صورت گیرد. اسانس پرتقال به عنوان نمونه ای از اسانس مرکبات و اسانس های خوراکی استخراج شده که طی فرآیندهای تقطیر خلا یا استخراج به وسیله حلال خالص سازی می شوند بررسی ، اجزای تشکیل دهنده و خواص عملکردی آنها معرفی می گردد.

بهداشت و کنترل کیفیت در صنایع آرد سازی

غلامحسین حقایق,شاداب جعفری زاده
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره علوم و صنایع غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

غلات در کشور نقش زیادی در نیاز های غذایی دارد بهداشت ماده اولیه و عمل نگهداری)سیلو(،آب مصرفی در کیفیت محصول موثر است از نظر بهداشت و سلامت انسانی آلودگی صوتی،میکروبی بایستی مدنظر قرار گیرد و با روش های علمی و استاندارد در صنعت کاهش دهند بین بهداشت و محیط کارو صنعت رابطه تنگاتنگی وجود دارد نتایج بررسی های تحقیقات انجام شده نشان می دهد که با رعایت یکسری اصول هر مورد را میتوانیم کاهش دهیم با کاهش آلودگی گندم می توان بهداشت را ارتقا بخشید بهداشت سیلو در سیلوهای بتونی بهتر است و تا حد امکان فساد را به تاخیر می اندازد.در انتخاب انبارهم باید دقت شود که خصوصیات مورد نظر مثل هواکش،تهویه و...مورد نیاز را دارا باشد. بهداشت خود کارکنان نیز حفظ شود همچنین در آب که استفاده میشود دقت لازم شود زیرا هر آب کاربرد خاص خود را دارد.آلودگی صوتی نیز کنترل شود تا محیط آرام و بدون آلودگی برای کار ایجاد شود. همچنین از طریق بوجاری و آسیاب کردن تا حدودی آلودگی میکروبی برطرف میکنیم به علاوه یکسری باکتری ها از لحاظ بهداشتی مهم اند که باید مورد توجه لازم قرار گیرند در این مقاله اهمیت بهداشت و کنترل کیفیت و روش های عمل برای بهبود فرایند در کارخانه های آرد بررسی و گزارش می گردد. مقدمه : در کشور ما غلات نقش زیادی در زندگی روزمره دارد تقریبا نیمی از کل نیاز های غذایی انسان به ویژه در آسیا به طور مستقیم از غلات تامین میگردد . همچنین تولید غلات در مقایسه با دیگر فراورده های غذایی از جمله گوشت ،تخم مرغ ، شیر و....بیشتر است. به طور کل بهداشت صنعت یعنی فراهم آوردن موجبات سلامتی ،تندرستی و شادابی روح و جسم کارمندان در محیط کار و هم چنین رعایت اصولی که از بیماری ها و حوادث جلوگیری کند که در اینجا به بهداشت کالا، بهداشت محیط کار ، بهداشت در خط تولید ، بهداشت در سیلو و ... میپردازیم

پری بیوتیک ها در صنایع غذایی

غلامحسین حقایق,الهه افته
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره علوم و صنایع غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین مسائل در صنایع غذایی که مورد توجه جوامع علمی قرار گرفته است بحث غذاهای فراسودمند می باشد که نقش مهمی در بهبود سلامتی و کاهش بیماری های مزمن دارند.اولین نسل غذاهای فراسودمند غنی سازی با ویتامین ها و مواد معدنی )کلسیم ( بوده است.امروزه پری بیوتیک ها و پروبیوتیک ها به عنوان غذاهای فراسودمند معرفی شده اند. پریبیوتیک ها کربوهیدارت های کوتاه زنجیر و غیر قابل هضم توسط آنزیم های گوارشی می باشند که فعالیت باکتری های مفید روده )بیفیدوباکتر و لاکتوباسیلوس ها( را افزایش می دهند. مطالعات انجام شده نشان از نقش گسترده این ترکیبات برموضوع سلامت است. کاهش سطح چربی خون،کاهش خطر ابتلا به سرطان ، کاهش گلوکز خون ، افزایش میزان جذب مواد معدنی)کلسیم( را به عنوان بخشی از مزایای پریبیوتیک ها درسلامت میتوان بیان نمود.بهبود طعم و بافت ماده غذایی، احساس دهانی مطلوب ،جایگزین چربی و شکر و در محصولاتی ازجمله ماست و دسر ، کیک و بیسکویت ، نوشیدنی ها ، محصولات گوشتی را به عنوان کارکرد های تکنولوژیکی این ترکیبات میتوان عنوان کرد. پریبیوتیک ها را با استفاده از روش های استخراج از منابع گیاهی، تولید میکروبیولوژیکی )سنتز آنزیمی (و تخریب آنزیمی پلی ساکارید میتوان تولید کرد.فروکتان ها به عنوان نمونه ای پریبیوتیک ها که شامل دو دسته فرکتوالیگوساکاریدها و اینولین می باشند که در منابع مختلفی جودوسر ، چاودار ، گندم وجوددارند.هدف از این مطالعه بررسی منابع و انواع ، روش های تولید و استخراج ،مزایای سلامتی و کارکرد های تکنولوژیکی پریبیوتیک ها می باشد.

اهمیت غذایی و تکنولوژیکی پروبیوتیک ها

غلامحسین حقایق,الهام دوستی
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره علوم و صنایع غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

امروزه روند روبه رشدی برای استفاده انسان ها از محصولات پروبیوتیکی وجود دارد. آنها معمولا از منابع انسانی بوده و بخاطر همین بی خطرهستند چون که خاستگاه و مبدا ابتدایی آنها ازدستگاه گوارش انسان سالم است. مصرف پروبیوتیک ها موجب می شود که این باکتری ها پس از عبور از معده در روده ایجاد کلونی کنند. با مصرف مواد غذایی باعث تولید اسید و باکتریوسین شده و باعث نابودی پاتوژن ها می شوند .پروبیوتیک هایی که بیش از همه در زمینه های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرند می توان به دونوع از باکتری های اسیدلاکتیک که شامل بیفیدوباکتریا و لاکتوباسیلی اشاره کرد. ازجمله اثرات سلامتی بخش پروبیوتیک ها درمان اسهال ویروسی و سرطان روده بزرگ، افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن میباشد. بقا وثبات پروبیوتیک ها ازجمله موارد با اهمیت دربازاریابی و چالش های تکنولوژیکی برای صنعتی کردن تولید می باشد. تحقیقاتی برای بررسی اثر تخمیرباکتری اسیدلاکتیک در ماست پروبیوتیک تحت شرایط فشار بالا انجام شده و حکایت از آن دارد که فشار هیدرواستاتیک بالا می تواند اثر مهاری بر رشد این میکروارگانیسم ها داشته باشد. این یافته نشان می دهد که تخمیر می تواند در Mpa 5 صورت گیرد بدون اینکه باعث از بین بردن ماندگاری سویه های باکتریایی )از جمله سویه های پروبیوتیکی( و توانایی آنها برای تولید ماست شود.این نتیجه امکان استفاده از فشار به عنوان کلید روشن / خاموش برای توقف / شروع تخمیر شبیه به سردسازی را میسر می کند.

طعم دهنده های مواد غذایی و بررسی ترکیبات شیمیایی ، فعالیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس مرکبات)پرتقال(

غلامحسین حقایق,سیامک رضائی نسب
دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره علوم و صنایع غذایی ، سال : 2018 مقاله کنفرانسی

چکیده

عوارض ایجاد شده در استفاده از ترکیبات نگهدارنده سنتزی بر سلامت علاوه بر تنوع و قیمت مناسب تر این ترکیبات نسبت به نگهدارنده های طبیعی، مصرف کننده و واحد های تولیدی صنایع غذایی را به سمت مواد غذایی که در آن از مواد طبیعی استفاده می شود سوق می دهد.در این مطالعه به بررسی خواص تکنولوژیکی عملکردی ترکیبات طعم دهنده طبیعی از نظر خاصیت ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی – پرداخته می شود. استفاده این ترکیبات به عنوان افزودنی در غذاها می تواند به عنوان نگهدارنده عمل بکند به طوری که مانع رشد پاتوژن ها وکاهش میکروارگانیسم های مضرماده غذایی شود . طبیعی بودنِ طعمدهندهها لزوماً به این معنی نیست که مصرف آنها ایمن و بدون خطر است،بلکه باید عمل خالص سازی روی آنها صورت بگیرد.اسانس پرتقال به عنوان نمونه ای از اسانس مرکبات و اسانس های خوراکی استخراج شده که طی فرآیند های تقطیر خلاء یا استخراج به وسیله حلال خالص سازی می شوند بررسی ، اجزای تشکیل دهنده وخواص عملکردی آنها معرفی می گردد. در اسانس های خوراکی تحت فرآیند تقطیر خلاء باکاهش غلظت ترکیب D-Limonene-LN و هیدروکربن های ترپن، متناسب با آن افزایش غلظت ترکیبات اکسیژنه شدت طعم افزایش می یابد. علاوه بر این که ترکیبات اکسیژنه نسبت به اکسیداسیون کم تر حساسند و ثبات بهتر با کاربرد صنعتی بالا تری را نشان می دهند. کاربرد ترکیبات عطر و طعم طبیعی به عنوان جایگزین نگهدارنده های سنتزی نشان از دستیابی به دو هدف ، تأثیر مثبت این ترکیبات طبیعی بر سلامت مصرف کننده و همچنین ایجاد مطلوبیت و جذابیت جهت بازار پسندی هر چه بیشترمحصول تولیدی است.

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:haghayegh@uoz.ac.ir