سوابق علمی - اجرائی

 • 13861390

  مدیرکل امور فرهنگی و هنری دانشگاه

 • 13901390

  مدیر گروه معماری

 • 13901391

  معاون آموزشی دانشکده هنر و معماری

 • 13951396

  رئیس دانشکده فنی و مهندسی شهید حسابی مقدم

 • 13961399

  مدیر امور آموزشی دانشگاه

 • 13861396

  عضو شورای پژوهشی دانشگاه

 • 13861390

  عضو شورای فرهنگی دانشگاه

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  معماری

  دانشگاه بين المللي امام خميني

 • 1395دکتری تخصصی

  معماری

  ملبورن

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی معماری

 • استاديار1395

  گروه آموزشی معماری

علاقه مندیها

رویدادها