سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  کتابداری

  دانشگاه فردوسي مشهد

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  علوم کتابداری واطلاع رسانی

  دانشگاه بيرجند

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:fatemefarkhari@uoz.ac.ir