سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  هنرهای نمایشی

  دانشگاه تهران

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  بازیگری و کارگردانی

  دانشگاه تربيت مدرس

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  پژوهش هنر

  دانشگاه هنر اصفهان

مراتب علمی

 • مربي1391

  گروه آموزشی باستانشناسی

 • استاديار1395

  گروه آموزشی باستان شناسی

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:askar.alizade@uoz.ac.ir