سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • ثبت نشده ليسانس

  فیزیک

  دانشگاه فردوسي مشهد

 • ثبت نشده فوق ليسانس

  فیزیک

  دانشگاه فردوسي مشهد

 • ثبت نشده دکتری تخصصی

  فیزیک حالت جامد

  مونستر

مراتب علمی

 • استاديار1391

  گروه دورس عمومی و علوم پایه

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:abouzari@uoz.ac.ir