سوابق علمی - اجرائی

سوابق تحصیلی

 • 1379 ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  سيستان وبلوچستان

 • 1387فوق ليسانس

  مهندسی منابع طبیعی

  علوم كشاورزي گرگان

مراتب علمی

 • مربي1393

  دانشكده‌آب‌وخاك‌

علاقه مندیها

رویدادها

مرتب سازی:

نمایش:

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

 •    شماره تماس:_
 •    شماره داخلی:_
 •    نمابر:_
 •   پست الکترونیک:A.khksafidi@uoz.ac.ir